Blog

Multivariate Testing

Multivariate Testing (MVT) är en avancerad testmetod inom sökmotoroptimering (SEO) och webbanalys. Den går ut på att simultant testa flera variabler på en webbsida för att utvärdera kombinationer av dessa och hur de tillsammans påverkar användarens beteende och därmed konverteringsfrekvensen eller andra relevanta mätvärden. Testet innefattar vanligen ändringar av bilder, texter, layout och andra visuella eller innehållsmässiga element på en sida.

MVT används för att bättre förstå hur olika design- och innehållselement på en webbsida samverkar och påverkar användaraktiviteter. Genom att ändra flera element samtidigt kan man se vilken kombination av faktorer som ger bäst resultat med avseende på SEO och användarupplevelse. Detta kan omfatta allt från knapparnas färger och form, till rubriker och produktbeskrivningar.

Implementering

För att genomföra Multivariate Testing skapas flera versioner av en webbsida, där varje version har olika kombinationer av de element som testas. Trafik till webbsidan fördelas sedan slumpmässigt mellan dessa versioner för att samla in data kring hur varje version presterar. Mängden av versioner bestäms av antalet variabler och nivåer av varje variabel som testas, vilket kan resultera i att det behövs en betydande mängd trafik för att få statistiskt signifikanta resultat.

Tekniska aspekter

För att köra MVT bör webbsideägaren eller SEO-specialisten använda programvara designad för ändamålet, såsom Google Optimize, Optimizely eller VWO (Visual Website Optimizer). Det krävs teknisk kunskap för att korrekt ställa in och implementera testerna samt analysera resultaten.

Analysering

Resultat från MVT analyseras genom statistisk mjukvara som för in de samlade datan och utvärderar effekten av de olika kombinationerna. Analysen avslöjar inte bara vilken enskild faktor utan vilken specifik kombination av faktorer som är mest effektiv för att uppnå önskad effekt, t.ex. högre klickfrekvens (CTR), längre besökstid eller ökad konvertering.

Relevans för SEO

Att förstå vilken kombination av element som fungerar bäst kan direkt påverka SEO genom att förbättra användarupplevelsen på sidan och minska avvisningsfrekvensen, vilket ses positivt av sökmotorer. Dessutom kan insikterna från MVT leda till förbättrad användarupplevelse och högre konverteringsgrader, vilket indirekt kan ha en positiv påverkan på en webbplats ranking i sökresultat.

Bästa praxis

När man utför Multivariate Testing är det viktigt att ha en tydlig hypotes och definiera specifika mål med testet. Dessutom bör antalet testade element hållas till en hanterbar nivå för att undvika överkomplikation och se till att resultaten kan tillämpas i praktiken. Man bör också tänka på hur lång tid som är lagom för att köra testet för att samla tillräcklig data utan att förlora fart på löpande justeringar och förbättringar på webbplatsen.

FAQ

Hur skiljer sig Multivariate Testing från A/B-testing?

Medan A/B-testing endast jämför två versioner av en webbsida genom att ändra en variabel i taget, testar Multivariate Testing flera variabler samtidigt i olika kombinationer för att identifiera den bästa sammansättningen av faktorer.

Vilka är de tekniska kraven för att genomföra Multivariate Testing?

För att genomföra Multivariate Testing behöver man använda specialiserad programvara som Google Optimize, Optimizely eller VWO. Det krävs även teknisk kompetens för att korrekt implementera testerna och analysera resultaten.

Hur kan resultaten från Multivariate Testing påverka SEO?

Genom att optimera webbplatsens design och innehåll baserat på insikter från Multivariate Testing, kan man förbättra användarupplevelsen, minska avvisningsfrekvensen och öka konverteringsgraden. Detta kan i sin tur ha en positiv effekt på sökmotorernas syn på webbplatsen och därmed på dess ranking i sökresultat.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: