Blog

Multichannel Funnels

Multichannel Funnels (MCF) är verktyg och koncept som gör det möjligt för marknadsförare att analysera vägen som besökare tar över olika digitala kanaler innan de genomför en konvertering, såsom ett köp eller en förfrågan.

Dessa insikter hjälper företag att förstå och värdera de olika digitala kanaler som bidrar till en konvertering.

Definition och Syfte

Multichannel Funnels refererar till en uppsättning rapporteringsverktyg, ofta funna i analysplattformar som Google Analytics, som spårar konverteringsvägar över flera sessions och beröringspunkter. Syftet med MCF är att belysa vilken roll olika sökordsannonser, organiska sökningar, sociala medier, e-postkampanjer och andra kanaler spelar i att driva trafik som leder till konverteringar. Genom att förstå dessa interaktioner kan marknadsförare optimera sin taktik och budgetallokeringar för att förbättra den totala ROI:en (Return on Investment).

Komponenter i Multichannel Funnels

MCF består vanligtvis av fem huvudrapporter: Översiktsrapport, Assisterande konverteringsrapport, Top Conversion Paths, Time lag och Path Length.

 • Översiktsrapporten visar en sammanfattning av kanalinteraktioner och hur de bidrar till konverteringar.
 • Assisted conversion rapporten identifierar kanaler som vanligtvis fungerar som assisterande beröringspunkter på vägen till konvertering, snarare än den slutgiltiga konverteringskanalen.
 • Top Conversion Paths-rapporten illustrerar specifika multi-kanal sökvägar som besökare tar innan konvertering, vilket hjälper till att identifiera de mest effektiva kanalkombinationerna.
 • Time lag-rapporten ger information om hur lång tid det tar för en besökare att konvertera efter den första interaktionen med din webbplats.
 • Path Length-rapporten visar antalet interaktioner en besökare har haft innan de konverterar.

Användning av Multichannel Funnels

För att använda MCF effektivt krävs att man har grundläggande förståelse för sina mål och konverteringsdefinitioner. Efter att ha konfigurerat spårning av mål och e-handelstransaktioner kan MCF hjälpa till att:

 • Identifiera sökord och kampanjer som genererar mest intäkter, inte bara de senaste klick- eller konverteringskanalerna.
 • Modellera attribuering som tar hänsyn till alla beröringspunkter, vilket ofta leder till en rättvisare fördelning av kredit mellan olika marknadsaktiviteter.
 • Avgöra budgeteffektivitet och omprioritera investeringar bort från övervärderade kanaler till sådana som presterar bättre sett till hela kundresan.
 • Optimera sökordsstrategier genom att identifiera vilka sökord som initierar kundresan jämfört med dem som driver konvertering.
 • Förbättra innehållsstrategier genom att förstå vilket innehåll som stödjer konverteringsresan.

Bästa Praxis med Multichannel Funnels

För att maximera värdet av MCF, bör en SEO och digital strateg överväga följande steg:

 • Integrering av data: Se till att alla relevanta källor och kanaler är korrekt inställda och integrerade i din analysplattform för att kunna samla in data.
 • Målspårning: Konfigurera precisa mål som representerar värdefulla åtgärder för ditt företag.
 • Taggkonventioner: Använd konsekventa taggar för kampanjer för att kunna följa trafik och konverteringar på tvärs av olika plattformar.
 • Anpassa attribuering: Utforska och anpassa attribueringsmodeller för att uppskatta den relativa påverkan av varje kanal rättvist.
 • Åtgärdsplan: Analysera MCF-rapporterna och tillämpa insikterna för att skapa en datadriven marknadsföringsplan.

Utmaningar och Överväganden

När man arbetar med Multichannel Funnels, är det viktigt att vara medveten om vissa begränsningar och utmaningar:

 • Datafragmentering: MCF-rapporter inkluderar inte aktivitet från offlinekanaler utan integrering av dessa datakällor.
 • Attributionstilldelning: Att fastställa den mest rättvisa attribueringsmodellen kan vara komplicerat och kräver rätt förståelse av affärsdynamik och konsumentbeteende.
 • Tidsintensiv analys: Att utforska och tolka MCF-data kan kräva mycket tid och resurser.
 • Konstant förändring: Digitalkanaler utvecklas ständigt, så det är viktigt att kontinuerligt uppdatera och anpassa analystrategier.

I SEO och digital marknadsföring är en omfattande förståelse och användning av Multichannel Funnels kritisk för att korrekt identifiera och tillämpa de mest effektiva metoderna för att engagera och konvertera kunder. Genom att förstå multikanalinteraktioner och optimera strategier i relation till dessa insikter, kan företag optimera sin investering och öka sin digitala närvaro effektivt.

FAQ

Hur kan Multichannel Funnels hjälpa mig att förbättra min marknadsföringsstrategi?

Multichannel Funnels ger dig insikter i hur olika digitala kanaler interagerar och bidrar till konverteringar. Genom att analysera dessa data kan du optimera din marknadsföringsbudget och strategier för att öka din ROI.

Vilka är de vanligaste rapporterna som ingår i Multichannel Funnels?

De vanligaste rapporterna i Multichannel Funnels inkluderar översiktsrapport, assisterande konverteringsrapport, top conversion paths, tidsförlopp och path length. Dessa rapporter ger olika perspektiv på kundens konverteringsväg över olika kanaler.

Vad är några av de utmaningar att vara medveten om när man använder Multichannel Funnels?

Några av utmaningarna med Multichannel Funnels inkluderar datafragmentering från offlinekanaler, svårighet att tilldela attribution rättvist, tidsintensiv analys och konstant förändring av digitalkanaler. Det är viktigt att vara medveten om dessa utmaningar vid implementering och analys av MCF-data.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: