Blog

Mobile-First Indexing

Mobile-First Indexing är en praktik som Googles sökmotor använder för att analysera och indexera webbplatser. Det innebär att Google prioriterar innehållet och dess prestanda på mobilversionen av en hemsida.

Detta markerar en betydande förändring från den traditionella metoden där desktop-versionen av en webbplats användes som standard för indexering och ranking.

Bakgrund

Google införde Mobile-First Indexing som en respons på ett ökande antal sökningar från mobila enheter, vilket överskred antalet desktopsökningar globalt för första gången 2015. Efter en övergångsperiod började Google officiellt implementera Mobile-First Indexing för nya webbplatser från juli 2019 och utvidgade detta till alla webbplatser på webben i mars 2021.

Varför är Mobile-First Indexing Viktigt för SEO?

 • Användarupplevelse på mobila enheter som en rankingfaktor: Med mer trafik som kommer från mobila enheter, är det av högsta vikt att webbplatser erbjuder en utmärkt användarupplevelse på dessa enheter. Webbplatser som är optimerade för mobilanvändning har därför större chans att rankas högre i Googles sökresultat.
 • Prestanda och laddningstider: Mobilversionen av webbplatser bör ha snabba laddningstider och vara responsiva, eftersom detta också är en rankingfaktor för Google.
 • Mobilanpassat innehåll: Om innehållet på en webbplats skiljer sig avsevärt mellan mobila och skrivbordsversioner, kan det få konsekvenser för rankingen då Google använder innehållet från den mobila versionen för både att indexera och ranka sidan.

Hur Optimerar Man För Mobile-First Indexing?

 1. Säkerställ att webbplatserna är responsiva: Webbdesignen bör anpassa sig sömlöst till olika skärmstorlekar och enheter, och ge samma innehållsupplevelse oavsett användarens val av enhet.
 2. Accelererade mobilsidor (AMP): Genom att använda AMP kan sidans laddningstider förbättras avsevärt för mobila användare, vilket både ökar användarupplevelsen och potentiellt sökresultatets ranking.
 3. Snabba laddningstider: Mobilwebbplatser ska vara optimerade för att ladda snabbt. Detta kan åstadkommas genom att minskar bildstorlekar, utnyttja webbläsarens cachning och förbättra serverns svarstid.
 4. Optimera sökord för mobil: Sökbeteende kan variera beroende på enhet. Mobila sökningar kan vara mer lokaliserade och frågeformulerade på grund av röstsökningar. Det är viktigt att förstå och integrera dessa mobila specifika sökord i innehållet.
 5. Undvik programvara som inte är mobilvänlig: Använd inte programvara som Flash, vilken har inkompatibilitetsproblem på många mobila enheter och heller inte stöds av Google.
 6. Använd samma meta-robotstaggar: Tillse att meta-robotstaggar är konsekventa på både mobila och skrivbordsversioner av din sida för att säkerställa korrekt indexering och crawling.
 7. Undvik popup-fönster och irriterande interstitial-innehåll: Popup-fönster och liknande innehåll kan skapa en negativ användarupplevelse på mobila enheter och bör undvikas.
 8. Se till att strukturell data är konsekvent: Eventuell strukturerad data på skrivbordsversionen av en webbplats bör återfinnas på dess mobila motsvarighet.

Mobile-First Indexing är inte bara en teknisk förändring i hur Google indexerar webbplatser, utan en anpassning till användarbeteendet och den alltmer mobilt-centrerade digitala världen. För framgångsrik SEO är det viktigt att webbutvecklare och innehållsskapare omfamnar principerna för Mobile-First Indexing.

Genom att prioritera mobilanpassning, användarupplevelse, och prestandaoptimering på mobila enheter, kan företag och varumärken säkerställa synlighet och konkurrenskraft i Googles sökresultatsidor.

FAQ

Vad är Mobile-First Indexing och varför infördes det av Google?

Mobile-First Indexing är en metod som Google använder för att prioritera och indexera mobilversionen av webbplatser framför skrivbordsversionen. Det infördes för att bättre reflektera det ökande antalet sökningar från mobila enheter och för att förbättra användarupplevelsen för mobilanvändare.

Vilken betydelse har Mobile-First Indexing för SEO och webbplatsers ranking?

Mobile-First Indexing påverkar SEO genom att prioritera webbplatser som är optimerade för mobila enheter i sökresultaten. Webbsidor som är responsiva, snabbt laddande och erbjuder en bra användarupplevelse på mobila enheter har större chans att rankas högre i Googles resultat.

Vilka åtgärder kan man vidta för att optimera för Mobile-First Indexing?

För att optimera för Mobile-First Indexing bör man se till att webbplatsen är responsiv, snabbt laddande, använder Accelererade mobilsidor (AMP), optimerar sökord för mobila enheter, undviker irriterande popup-fönster och ser till att strukturell data är konsekvent på både mobil- och skrivbordsversioner av sidan.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: