Blog

Meta titel (Meta Title)

Meta titel, även känd som titeltagg eller sidtitel, är HTML-elementet som specificerar titeln på en webbsida. Denna titel visas i webbläsarens titelfält eller flik och används framför allt som rubrik för sidan i sökmotorernas sökresultat.

Meta titeln har två huvudsakliga funktioner: att informera sökaren om sidans innehåll och att övertyga användaren om att klicka på just den länken i en lista med sökresultat. Det är en avgörande faktor för sidans klickfrekvens (CTR) från sökresultatsidorna (SERP). En välformulerad meta titel kan påverka både webbsidans synlighet och trafik.

image

Exempel på Meta Titel

Optimering

Vid optimering av en meta titel är det viktigt att inkludera relevanta och specifika sökord som korrekt beskriver sidans innehåll. Det är rekommenderat att placera de viktigaste sökorden nära början av titeln. Meta titeln bör också vara unik för varje sida för att undvika innehållsduplicering och för att ge en tydlig signal till sökmotorerna om vad varje specifik sida handlar om.

Längd

Den idealiska längden på en meta titel ligger vanligtvis mellan 50-60 tecken. Detta beror på att sökmotorer som Google ofta begränsar visningslängden av titlar i sökresultaten. Om titeln överstiger rekommenderad längd kan den bli avklippt, vilket kan leda till att viktig information går förlorad för användare som skannar sökresultaten.

Bästa praxis

  • Var konkret och specifik undvik vaga beskrivningar.
  • Undvik att överanvända sökord (sökordsstoppning) då detta kan uppfattas som spamming av sökmotorerna.
  • Använd varierande meta titlar för olika sidor för att ge en klar indikation av sidans innehåll.
  • Håll dig uppdaterad med sökmotorernas riktlinjer (speciellt max-längd), då dessa kan förändras över tid.
  • Testa och analysera prestationen av olika meta titlar för att finjustera och förbättra klickfrekvensen.

Genom att följa riktlinjerna och använda bästa praxis för att skapa effektiva meta titlar stärks en webbsidas position i sökmotorernas resultat. En väloptimerad meta titel är av yttersta vikt för att locka till sig rätt besökare från sökresultaten och för att förbättra den övergripande SEO-prestandan för en webbplats.

FAQ

Vad är syftet med en meta titel?

Syftet med en meta titel är att informera sökaren om sidans innehåll och att övertyga användaren att klicka på länken i sökresultatet. En välskriven och optimerad meta titel kan öka sidans synlighet och trafik.

Vad är viktigt att tänka på vid optimering av en meta titel?

När du optimerar en meta titel är det viktigt att inkludera relevanta och specifika sökord, placera de viktigaste sökorden nära början av titeln, undvika överanvändning av sökord, och se till att varje meta titel är unik för varje sida på webbplatsen.

Hur lång bör en meta titel vara och varför är längden viktig?

Den ideala längden på en meta titel ligger vanligtvis mellan 50-60 tecken. Det är viktigt att hålla sig inom denna längd för att undvika att titeln avklipps i sökresultaten. En avklippt titel kan resultera i förlorad information för användare som skannar SERP.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: