Blog

Meta Tags

Meta taggar är små textsnuttar som beskriver ett sidas innehåll. De spelar ingen fysisk roll på sidan själv, utan de hjälper sökmotorer att förstå vad en webbsida handlar om.

De är placerade i en webbsidas HTML-kod och kan påverka både sökmotorernas indexeringsprocesser samt förbättra sidans sökbarhet genom att förmedla viktig information till sökmotorer och användare. Eftersom de är osynliga för vanliga besökare på webbplatsen, är deras primära publik sökmotorers algoritmer samt personer som använder sökmotorer.

Typer av Meta tags

  • Meta Title Tag (titeltagg): Den troligen viktigaste meta taggen för SEO, detta är titeln på en webbsida som visas på sökmotorernas resultat sida. Denna titel bör innehålla relevanta sökord och ge en tydlig indikation på sidans innehåll.
  • Meta Description Tag (meta beskrivning): Denna tagg ger en kort sammanfattning av sidans innehåll och visas ofta under titeln i sökresultaten. En bra meta description kan öka klickfrekvensen (CTR) från sökresultaten genom att erbjuda en lockande beskrivning av sidans innehåll.
  • Meta Robots Tag: Denna tagg används för att ge instruktioner till sökmotorernas crawlare om huruvida en sida bör indexeras eller ej, och om länkar på sidan ska följas. De vanligaste värdena är ”index, follow” och ”noindex, nofollow”.
  • Meta Keywords Tag: Tidigare viktig för att ange vilka nyckelord som sidan skulle rankas för, men denna tagg har idag begränsad betydelse för majoriteten av de stora sökmotorerna och ignoreras ofta på grund av missbruk och överoptimering.

Användning

Ett korrekt användande av meta taggar innebär att sätta upp tydliga och relevanta titlar och beskrivningar för varje sida. Det bör alltid göras en noga övervägning kring vilka sökord som inkluderas i titel och beskrivning med tanke på sidans innehåll och de termer den sida vill ranka för.

Det är viktigt att undvika keyword stuffing, det vill säga att stoppa in för många sökord i titel och beskrivning, samt att försäkra sig om att varje sida på en webbsida har unika meta taggar för att minska risken för duplicerat innehåll.

Meta taggar är inte bara relevanta för att sökmotorer ska förstå sidinnehållet, men också för att ge en positiv användarupplevelse då de dyker upp i sökresultaten. En tydlig och lockande beskrivning kan påverka om en användare väljer att klicka på en länk eller ej. Det är därför viktigt att regelbundet göra kontroller och uppdatera meta taggarna på en webbplats för att säkerställa att de är aktuella och effektiva.

FAQ

Behöver jag använda Meta Keywords Taggen?

I de flesta fall behöver du inte använda Meta Keywords taggen. De stora sökmotorerna ignorerar ofta denna tagg på grund av missbruk och överoptimering. Fokus bör istället ligga på att skapa relevanta och informativa meta titlar och beskrivningar.

Hur kan jag uppdatera mina Meta Taggar?

Du kan uppdatera Meta Taggar genom att ändra HTML-koden för varje sida på din webbplats. Det är viktigt att vara noggrann och se till att varje sida har unika meta titlar och beskrivningar som är relevanta för sidans innehåll. Regelbunden uppdatering av meta taggar kan hjälpa till att säkerställa att de är aktuella och effektiva.

Hur påverkar Meta Taggar min SEO?

Meta taggar spelar en viktig roll för SEO genom att förmedla information till sökmotorer om vad en webbsida handlar om. Genom att använda relevanta sökord och skapa lockande meta titlar och beskrivningar kan man öka chansen att webbsidan rankar högt i sökresultaten.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: