Blog

Loggfil (Log file)

En loggfil är en fil som automatiskt skapas och underhålls av en server, ett applikationsprogram eller ett operativsystem där den registrerar alla händelser, transaktioner och aktiviteter som sker.

Inom kontexten av en webbserver innehåller en loggfil detaljerad information om inkommande förfrågningar till servern såsom sidåtkomster, felmeddelanden, serverns svarskoder samt datum och tid för varje begäran.

Användning inom SEO

Inom teknisk SEO är loggfilanalyser (log file analysis) ett viktigt verktyg för att diagnostisera och förbättra en webbplats sökmotorsynlighet. Genom att analysera loggfilerna kan man bland annat:

  • Identifiera hur sökmotorernas bots (crawlers) navigerar på webbplatsen.
  • Avslöja tekniska problem som felaktiga statuskoder (404, 500 etc.), omdirigeringar (301, 302) och långsam laddningstid.
  • Förstå det verkliga beteendet från användare och sökmotorer för att optimera crawl budget.
  • Optimerar webbplatssidor genom att upptäcka innehåll eller resurser som sällan besöks av crawlers.

Genomförande av loggfilanalys

För att genomföra en effektiv loggfilanalys bör man först samla in loggfilerna från webbservern. Detta görs vanligtvis via FTP (File Transfer Protocol) eller direkt genom webbhotellens användargränssnitt. Verktyg som Screaming Frog Log File Analyser eller specialiserade dataanalysplattformar kan sedan användas för att analysera loggfilerna. En SEO-specialist kommer att söka efter mönster som indikerar avvikande aktivitet, potentiella crawlbarhetsproblem samt de mest och minst crawlerade URL:erna.

Viktiga variabler i loggfilen

Några av de viktigaste variablerna som en loggfil innehåller och som SEO-specialister bör analysera inkluderar:

  • IP-adress: identifierar crawlers eller användarnas ursprung.
  • Användaragent: ger information om vilken typ av krypare eller webbläsare som gjorde förfrågan.
  • Datum och tid: när varje händelse registrerades.
  • Begärda URL: Exakt vilken resurs som begärs.
  • Statuskod: Serverns svarskod för den begärda URL:en.
  • Överförd datamängd: Hur mycket data som överförts vid förfrågan.

Loggfilanalys är en kritisk komponent i teknisk SEO som möjliggör djupgående insyn i webbplatsens interaktion med användare och sökmotorer. Detta ger ovärderlig insikt som används för att optimera en webbplatsens struktur, prestanda och övergripande SEO-strategi.

FAQ

Hur kan loggfilanalys hjälpa till att förbättra en webbplats sökmotorsynlighet?

Genom att analysera loggfilerna kan SEO-specialister identifiera och åtgärda tekniska problem som felaktiga statuskoder, omdirigeringar och långsam laddningstid. Det ger också möjlighet att optimera webbplatssidor genom att upptäcka orörd innehåll eller resurser som sällan besöks av kryparna.

Varför är loggfilanalys viktig inom SEO?

Loggfilanalys är viktig inom SEO eftersom den ger insikt i hur sökmotorernas botar (crawlers) navigerar på webbplatsen, identifierar tekniska problem, hjälper till att optimera crawl budget och avslöjar beteendet från användare och sökmotorer.

Vilka är de viktigaste variablerna i en loggfil som en SEO-specialist bör analysera?

Några av de viktigaste variablerna i en loggfil inkluderar IP-adressen för crawlers eller användarna, användaragenten som ger information om typen av crawler eller webbläsare, datum och tid för varje händelse, begärda URL:er, statuskoder och överförd datamängd.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:
Innehåll