Blog

XML Sitemap

En är en fil i XML-format (eXtensible Markup Language) som fungerar som en innehållsförteckning för en webbplats. Syftet med en XML Sitemap är att underlätta för sökmotorer såsom Google att hitta och indexera webbsidors innehåll mer effektivt. Detta är en kritisk komponent inom teknisk SEO då den bistår sökmotorer med information om vilka sidor på webbplatsen som finns och deras relativa betydelse, samt hur ofta de uppdateras.

Struktur

En XML Sitemap listar URL:er (Uniform Resource Locators) för en webbplats och kan inkludera ytterligare information om varje URL, som:

 • Senast uppdaterad tidpunkt (lastmod)
 • Hur ofta sidan troligtvis kommer att ändras (changefreq)
 • Dess prioritet i förhållande till andra sidor på webbplatsen (priority)

Användning

För att skapa en XML Sitemap kan webbplatsägare använda olika verktyg, som XML Sitemap-generatorer eller CMS-specifika tillägg. När sitemappen är skapad, bör den laddas upp till webbplatsens rotkatalog och även skickas in till sökmotorer via deras respektive Webmaster Tools, som Google Search Console.

Fördelar:

 • Gör det lättare för sökmotorer att upptäcka och indexera webbsidor.
 • Hjälper till att informera sökmotorer om viktiga sidor på din webbplats.
 • Kan påskynda indexeringen av nya eller uppdaterade sidor.
 • Ger möjlighet att rapportera till webbansvariga vilka sidor som har indexerats.

Bästa praxis

 1. Håll XML Sitemap uppdaterad med de senaste versionerna av webbplatssidor.
 2. Använd inte för många URL:er i en enda sitemap; det rekommenderas att begränsa antalet till 50,000 URL:er per XML Sitemap.
 3. Om webbplatsen är större än den rekommenderade gränsen för URL:er, använd då flera sitemaps och sitemapindexfiler.
 4. Inkludera bara kanoniska versioner av URL:er för att förhindra problem med dubbletter.
 5. Se till att XML Sitemap är åtkomlig och fri från fel, som brutna länkar eller omdirigeringar.

I sammanhanget av en sitemap är det också relevant att nämna HTML Sitemap, vilket är en användarvänlig, navigerbar karta av webbplatsens innehåll. HTML Sitemaps är mer fokuserade på användare, medan XML Sitemaps enbart hjälper sökmotorer att förstå webbplatsens struktur. Implementering av en välskött XML Sitemap är essentiellt för alla som strävar efter att förbättra sin webbplats tekniska SEO.

FAQ

Hur skapar jag en XML Sitemap för min webbplats?

Du kan skapa en XML Sitemap genom att använda olika verktyg, som XML Sitemap-generatorer eller specifika tillägg för ditt CMS (Content Management System). Dessa verktyg hjälper dig att automatiskt generera en lista över URL:er för din webbplats och tillägga extra information som lastmod (senast uppdaterad tidpunkt), changefreq (ändringsfrekvens) och priority (prioritet).

Vad är bästa praxis för att använda en XML Sitemap?

För att dra nytta av en XML Sitemap, se till att hålla den uppdaterad med de senaste versionerna av dina webbsidor. Begränsa antalet URL:er till cirka 50 000 per sitemap och använd flera sitemaps om din webbplats är större än så. Inkludera endast kanoniska versioner av URL:erna för att undvika duplicerat innehåll. Kontrollera också att din XML Sitemap är åtkomlig och fri från felaktiga länkar eller omdirigeringar.

Varför behöver jag använda en XML Sitemap för min webbplats?

En XML Sitemap hjälper sökmotorer som Google att hitta och indexera ditt webbplatsinnehåll mer effektivt. Genom att inkludera viktig information om dina webbsidor, som senaste uppdateringar och prioritering, underlättar du för sökmotorer att förstå och ranka ditt innehåll på ett korrekt sätt.

Free SEO analysis

Få en gratis SEO analyse

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: