Blog

Teknisk SEO Analys (Technical SEO Audit)

<p><span style="font-size: 24px;">En teknisk SEO granskning &auml;r en omfattande analys av en webbplats syftande till att identifiera tekniska problem som kan p&aring;verka s&ouml;kmotoroptimeringen (SEO).</span></p>
<p>Huvudm&aring;let med en teknisk SEO granskning &auml;r att s&auml;kerst&auml;lla att en webbplats &auml;r korrekt optimerad f&ouml;r indexering och tolkning av s&ouml;kmotorer. En granskning b&ouml;r t&auml;cka nyckelomr&aring;den s&aring;som webbplatsens crawlbarhet, arkitektur, hastighet, mobilanpassning, s&auml;kerhet, samt anv&auml;ndandet av schema markup och andra strukturerade data.</p>
<h3>Viktiga Steg i Granskningen</h3>
<ul>
<li><strong>Crawlbarhet</strong> – Analysera om s&ouml;kmotorer kan navigera och indexera alla sidor p&aring; webbplatsen utan problem. Detta inkluderar granskning av robots.txt-filen, sitemap.xml och anv&auml;ndning av noindex-taggar.</li>
<li><strong>Sidhastighet</strong> – Utv&auml;rdera laddningstiderna f&ouml;r webbplatsen och enskilda sidor. L&aring;nga laddningstider kan negativt p&aring;verka anv&auml;ndarupplevelsen och <a href="https://klikkoseo.se/blogg/seo-komplett-guide/">SEO</a>.</li>
<li><strong>Mobilanpassning</strong> – Kontrollera att webbplatsen &auml;r responsiv och fungerar v&auml;l p&aring; mobila enheter d&aring; s&ouml;kmotorer prioriterar mobilv&auml;nliga webbplatser i rankingen.</li>
<li><strong>S&auml;kerhet</strong> – S&auml;kerst&auml;ll att webbplatsen anv&auml;nder HTTPS f&ouml;r att skydda anv&auml;ndarnas data och f&ouml;rb&auml;ttra f&ouml;rtroendet fr&aring;n b&aring;de anv&auml;ndare och s&ouml;kmotorer.</li>
<li><strong>Internl&auml;nkning</strong> – Unders&ouml;k webbplatsens interna l&auml;nkstruktur f&ouml;r att s&auml;kerst&auml;lla att viktig information &auml;r l&auml;ttillg&auml;nglig och logiskt organiserad, vilket hj&auml;lper b&aring;de anv&auml;ndare och s&ouml;kmotorer att f&ouml;rst&aring; webbplatsens inneh&aring;ll.</li>
<li><strong>Duplicerat inneh&aring;ll</strong> – Identifiera och &aring;tg&auml;rda duplicerat inneh&aring;ll f&ouml;r att f&ouml;rhindra rankningsproblem d&aring; s&ouml;kmotorer straffar webbplatser som visar samma inneh&aring;ll p&aring; flera URL:er.</li>
<li><strong>Redirects</strong> – Granska anv&auml;ndningen av 301- och 302-redirects f&ouml;r att undvika brutna l&auml;nkar och resurssl&ouml;seri i form av crawl budget.</li>
<li><strong>Strukturerad Data</strong> – Validera implementeringen av schema markup och andra typer av strukturerade data som kan f&ouml;rb&auml;ttra synligheten i s&ouml;kresultaten genom att m&ouml;jligg&ouml;ra rich snippets.</li>
<li><strong>Felkoder</strong> – Analysera server- och klientfel som 404- och 500-fel f&ouml;r att f&ouml;rb&auml;ttra anv&auml;ndarupplevelsen och minimera bortfall av trafik.</li>
</ul>
<h3>Verktyg f&ouml;r Teknisk SEO Granskning</h3>
<p>F&ouml;r att utf&ouml;ra en teknisk SEO granskning anv&auml;nds ofta specialiserade verktyg, bland andra Google Search Console, Screaming Frog SEO Spider, GTmetrix, och andra branschstandardverktyg.</p>
<h3>&Aring;tg&auml;rder</h3>
<p>Efter att tekniska brister har identifierats &auml;r det avg&ouml;rande att snabbt genomf&ouml;ra n&ouml;dv&auml;ndiga &aring;tg&auml;rder f&ouml;r att f&ouml;rb&auml;ttra webbplatsens SEO-funktionalitet. Detta kan inneb&auml;ra samarbete med webbutvecklare f&ouml;r att &aring;tg&auml;rda kodproblem, uppdatera webbplatsens arkitektur, eller f&ouml;rb&auml;ttra tekniska aspekter som hastighet och s&auml;kerhet.</p>

FAQ

Hur kan man implementera rättelser efter en teknisk SEO granskning?

Efter att tekniska brister har identifierats i en granskning är det viktigt att samarbeta med webbutvecklare eller tekniska team för att genomföra nödvändiga åtgärder. Det kan innefatta ändringar i kodstruktur, uppdateringar av webbplatsens arkitektur, förbättringar i hastighet och säkerhet samt andra tekniska justeringar för att optimera webbplatsens SEO-funktionalitet.

Varför är en teknisk SEO granskning viktig?

En teknisk SEO granskning är viktig eftersom den hjälper till att identifiera och åtgärda tekniska problem på en webbplats som kan förhindra att den rankas väl i sökmotorresultaten. Genom att genomföra en granskning kan man säkerställa att webbplatsen är korrekt inställd för sökmotorer och därmed öka dess synlighet och trafik.

Vilka verktyg används vanligtvis vid en teknisk SEO granskning?

Några vanligt använda verktyg för en teknisk SEO granskning inkluderar Google Search Console, Screaming Frog SEO Spider, GTmetrix, SEMrush, Ahrefs och många andra. Dessa verktyg hjälper till att analysera olika tekniska aspekter av en webbplats och identifiera potentiella problem.

Free SEO analysis

Få en gratis SEO analyse

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: