Blog

Robots.txt

Robots.txt är en fil som placeras i roten av en webbplats för att instruera webbrobotar om vilka delar av sidan som kan läsas eller inte. Filen använder standarden ”Robots Exclusion Standard” och är en av de grundläggande filerna för att styra sökmotorernas beteende när de indexerar en webbplats.

Därför används Robots.txt

Syftet med robots.txt är att förhindra att sökmotorer indexerar vissa delar av en webbplats som kanske inte är önskvärda i sökresultaten, såsom administrativa sidor, vissa kataloger eller filer som kan överbelasta webbservern. Det är ett redskap för webbplatsägare att styra trafik från robotar och kan påverka SEO prestanda genom att säkerställa att bara relevant innehåll är indexerbart.

Så gör du 

För att använda en robots.txt-fil, skapas en textfil med det angivna namnet som sedan placeras i webbplatsens rotkatalog. Inuti filen använder man direktiv såsom ”User-agent” för att specificera vilken robot instruktionerna gäller, och ”Disallow” för att ange vilka URL:s eller kataloger som inte ska besökas av roboten. Ett annat direktiv som kan användas är ”Allow”, vilket ger tillåtelse till robotar att indexera innehåll i kataloger som annars är disallowed.

Begränsningar 

Det är viktigt att notera att robots.txt-filen är en offentlig fil som alla kan se och robotar kan välja att inte följa de angivna instruktionerna. Den erbjuder ingen säkerhetsfunktion utan är endast en riktlinje. Säker känslig information måste därför skyddas med lämpliga autentiserings- och auktoriseringsmetoder.

Robots.txt inom SEO

För bästa SEO-praxis bör robots.txt-filen granskas och underhållas regelbundet för att säkerställa att rätt direktiv är inställda och att webbplatsens struktur förändringar återspeglas på rätt sätt. Värt att notera är även att den korrekta användningen av robots.txt kan hjälpa till att undvika duplicate content genom att hindra robotar från att indexera identiskt innehåll tillgängligt under olika URL:er.

Relevanta verktyg

Många SEO-verktyg och webbmaster-kontrollpaneler såsom Google Search Console erbjuder funktioner för att testa och verifiera robots.txt-filer för att se till att de fungerar som avsett för sökmotoroptimering.

FAQ

Hur använder man en robots.txt-fil?

För att använda en robots.txt-fil skapar man en textfil med det angivna namnet och placerar den i webbplatsens rotkatalog. Inuti filen använder man olika direktiv för att specificera vilka robotar som direktiven gäller och vilka delar av webbplatsen som ska blockeras från indexering.

Vad är begränsningar och underhåll av en robots.txt-fil?

En begränsning av robots.txt-filen är att den endast är en riktlinje och att robotar kan välja att inte följa instruktionerna. Det krävs också regelbunden granskning och underhåll av filen för att säkerställa att rätt direktiv är inställda och att eventuella förändringar i webbplatsens struktur återspeglas korrekt.

Vad är syftet med en robots.txt-fil?

Syftet med en robots.txt-fil är att instruera webbrobotar om vilka delar av en webbplats som får eller inte får indexeras. Det används för att styra sökmotorernas beteende och säkerställa att endast önskat innehåll visas i sökresultaten.

Free SEO analysis

Få en gratis SEO analyse

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: