Blog

Crawl Error

En crawl error uppstår när en sökmotor, som Google, försöker besöka en sida på en webbplats men misslyckas med att ladda sidan på rätt sätt. Detta kan bero på en rad olika problem som förhindrar sökmotorn från att indexera sidinnehållet effektivt.

Därför kan det uppstå crawl errors

Crawl Errors kan uppstå av olika anledningar. Ett vanligt problem är DNS-fel, där sökmotorn inte kan kommunicera med webbplatsens server på grund av problem med DNS-konfigurationen. Det kan också finnas serverfel, till exempel att servern är överbelastad, har tekniska problem eller har en konfiguration som blockerar sökmotorns åtkomst.

En annan orsak till Crawl Errors kan vara fel i filen robots.txt. Den här filen används för att informera sökmotorer om vilka sidor de får besöka och indexera. Om denna fil hindrar sökmotorn från att besöka vissa sidor, antingen avsiktligt eller på grund av misstag i konfigurationen, kan Crawl Errors uppstå.

En tredje orsak kan vara URL-fel. Detta inträffar när en länk leder till en URL som inte existerar. Det kan bero på att sidan har tagits bort, att länken är skadad eller att den är felstavad i länkningen. Detta kan göra det svårt för sökmotorer att indexera webbplatsen korrekt och kan leda till Crawl Errors.

Typer av crawl errors

1. 404-fel (Not Found): Den vanligaste typen av crawl error där URL:en inte kan hittas av servern.

2. 500-fel (Internal Server Error): Ett generellt serverfel som tyder på problem med webbserverns interaktion med sökmotorn.

3. 403-fel (Forbidden): Access nekad till URL:en av servern, ibland på grund av säkerhetsinställningar.

4. 504-fel (Gateway Timeout): Servern tog för lång tid på sig att svara, vilket ofta beror på överbelastning eller tekniska problem.

Så fixar du crawl errors

För att åtgärda crawl errors bör man göra följande:

1. Granska sökmotorns crawlrapporter, vanligtvis tillgängliga i dess webmasterverktyg, för att identifiera specifika fel.

2. Kontrollera robots.txt-filen och säkerställ att sökmotorerna inte av misstag stoppas från att indexera viktiga sidor.

3. Använd 301-omdirigeringar för att korrigera problem med URL:er som har flyttats eller ändrats.

4. Övervaka och skala upp serverresurser vid behov för att hantera trafiktoppar och undvika serverfel.

5. Se till att DNS-inställningar är korrekt konfigurerade och att servern är korrekt uppsatt för att hantera sökmotorns förfrågningar.

Crawl errors påverkar både användarupplevelsen och webbplatsens sökmotorrankning negativt, eftersom sökmotorer premierar tillgängligt och pålitligt innehåll. Ett proaktivt underhåll och regelbunden översyn av webbplatsens tekniska status är därför avgörande för en framgångsrik SEO-strategi.

FAQ

Hur kan jag åtgärda crawl errors på min webbplats?

För att åtgärda crawl errors bör du granska sökmotorns crawlrapporter, kontrollera och justera robots.txt-filen, använda 301-omdirigeringar vid behov, övervaka och skala upp serverresurser, och säkerställa att DNS-inställningar är korrekt konfigurerade.

Vad är en crawl error?

En crawl error uppstår när en sökmotor misslyckas med att ladda en sida på rätt sätt under sitt besök på en webbplats.

Vad kan orsaka crawl errors?

Crawl errors kan uppstå på grund av DNS-fel, serverfel, robots.txt-fel eller URL-fel.

Free SEO analysis

Få en gratis SEO analyse

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: