Blog

Bounce Rate (Avvisningsfrekvens)

Bounce Rate, avvisningsfrekvense på svenska, är ett märvärde inom webbanalys som mäter procentandelen av besökare som anländer till en webbplats och lämnar den utan att interagera vidare på någon sida mer än den initiala landningssidan.

Det anses allmänt vara ett mått på engagemang och relevans, och en hög bounce rate kan indikera att sidinnehållet inte är tillfredsställande för användarens sökintentioner eller att webbplatsen inte är användarvänlig.

Vad är en bounce?

En bounce är när en besökare landar på en sida och går tillbaka till sökmotorns sökresultat utan att ha genomfört någon handling (köp, klicka på en intern länk, fylla i ett formulär och så vidare).

Beräkning

Bounce rate beräknas genom att dividera antalet bounces med det totala antalet sessioner eller besök på webbplatsen. Det uttrycks som en procentandel.

Formel: Bounce Rate (%) = (Antal bounces / Totalt antal besök) * 100

Relevans för SEO

Bounce rate är viktig för sökoptimering (SEO) eftersom en hög siffra kan tyda på att innehållet inte är relevant för målgruppen eller inte möter deras förväntningar. Detta kan i sin tur leda till lägre rankningar i sökresultat då sökmotorer som Google använder användarnas beteenden som en indikator på innehållets kvalitet och relevans.

Optimeringsstrategier

För att förbättra bounce rate och därigenom också ha potential att förbättra SEO, bör följande taktiker implementeras:

 • Sökmotorsanpassat innehåll: Skapa högkvalitativt och relevant innehåll som matchar de sökord som användaren har sökt på. Använd relevanta sökord på sidan för att förbättra chansen att uppnå en bra synlighet i sökresultaten.
 • Sidlayout och design: Webbplatsens design ska vara intuitiv och inbjudande. En professionell, ren design med tydligt utformade call-to-actions (CTA) kan uppmuntra besökare att stanna kvar och interagera med innehållet.
 • Laddningstid: Förbättra sidans laddningstider då långsamma sidor ofta leder till att besökare lämnar webbplatsen innan den ens har laddat klart. Optimering av bilder, användning av cache och minifiering av CSS och JavaScript är några av de metoder som kan användas för att minska laddningstiden.
 • Navigeringsstruktur: En tydlig och enkel navigeringsstruktur hjälper besökare att enkelt hitta den information de söker, vilket kan minska bounce rate genom att främja ytterligare sidvisningar.
 • Mobilanpassning: Se till att webbplatsen är responsiv och ger en optimal användarupplevelse på alla enheter, speciellt mobiltelefoner, eftersom allt fler användare surfar via mobila enheter.
 • Målgruppsanpassning: Förstå din målgrupp och skapa anpassat innehåll som talar direkt till dem. Använd analytics-verktyg för att analysera besökarnas beteende och anpassa innehållet efter deras behov och intressen.
 • Kvalitet på innehållet: Utöver att vara relevant och sökordsoptimerat ska innehållet vara informativt, välskrivet och ge värde till läsaren. Detta ökar chanserna för att besökaren klickar vidare till andra sidor på webbplatsen.
 • Felsökning och analys: Det är nyckeln att förstå de bakomliggande orsakerna till en hög bounce rate. Använd verktyg som Google Analytics för att undersöka sida-för-sida-prestanda, trafikkällor och användarbeteende. Gå vidare med att justera innehåll och design med utgångspunkt från insamlad data.

Misstag att undvika

 • Att förbise vikten av en mobilvänlig webbplats.
 • Ignorera laddningstiderna genom att ha tunga, resurskrävande element.
 • Att inte ha tydliga call-to-actions som styr användaren till nästa steg.
 • Att missa anpassning av webbplatsen till målgruppens behov.

FAQ

Hur påverkar externa länkar på en landningssida bounce rate?

Externa länkar på en landningssida kan bidra till en ökad bounce rate om de leder besökaren bort från din webbplats. För att besökare ska stanna kvar och utforska mer av webbplatsens innehåll, bör externa länkar användas sparsamt eller öppnas i nya flikar, så att besökaren inte förlorar sin ursprungliga position på din webbplats.

Är en låg bounce rate alltid positiv?

En låg bounce rate brukar betraktas som positiv eftersom det tyder på att besökarna engagerar sig med webbplatsens innehåll. Men i vissa fall, som på en en-sidors webbplats eller en landningssida med ett tydligt call-to-action där konvertering är målet, kan en högre bounce rate vara normal och inte nödvändigtvis negativ.

Hur kan jag se min webbplats bounce rate?

Du kan se din webbplats bounce rate genom att använda webbanalysverktyg såsom Google Analytics. I Google Analytics kan du granska bounce rate för hela webbplatsen samt för enskilda sidor, vilket ger en detaljerad insikt i hur besökare interagerar med ditt innehåll.

Är bounce rate relevant för alla typer av webbsidor?

Bounce rate kan vara mer relevant för vissa typer av sidor än andra. Till exempel, för informativa blogginlägg eller nyhetssidor kan en hög bounce rate vara normalt då besökaren får den information de behövde från enstaka sidor. Däremot kan en hög bounce rate på en e-handelssida vara mer oroande och signalera ett behov av optimering.

Kan bounce rate påverka mina annonskampanjer?

Ja, bounce rate kan direkt påverka effektiviteten av dina annonskampanjer. Om en hemsida som används i en annonskampanj har en hög bounce rate, kan det betyda att landningssidan inte är effektiv eller relevant för målgruppen från annonserna. Detta kan i sin tur leda till lägre konverteringsgrad och en mindre lyckad annonskampanj. Optimering och anpassning av landningssidan kan bidra till bättre resultat.

Free SEO analysis

Få en gratis SEO analyse

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: