Blog

Länkanalys (Link Analysis)

Länkanalys är en djupgående granskning och utvärdering av kvaliteten och kvantiteten av externa länkar som pekar till en specifik webbsida eller webbplats. Detta ingår som en viktig del av sökmotoroptimering (SEO), eftersom sökmotorer som Google använder länkar som en av de främsta faktorerna för att bestämma en sidas rankning i sökresultat.

Länkanalys görs typiskt för att identifiera och förbättra en webbplats länkprofil. En stark och hälsosam länkprofil innebär en variation av länkar från relevanta och förtroendeingivande källor. Länkanalys inkluderar undersökning av inkommande länkar (backlinks), utgående länkar och interna länkar.

Komponenter i Länkanalys

När man utför en länkanalys tittar man på en rad olika aspekter, framför allt:

 • Inkommande länkar (Backlinks): Insamling av data som rör vilka externa sidor som länkar till webbplatsen samt bedömning av dessa sidors auktoritet och relevans.
 • Ankartext: Utvärdering av texten som används i länkarna (ankartexten), vilken bör spegla den mottagande sidans innehåll och sökord.
 • Länkkvalitet: Bedömning av länkens kvalitet utifrån kriterier som sidans auktoritet, relevans och kontext.
 • Länkkvantitet: Analys av antalet länkar som pekar till webbplatsen. En hög kvantitet länkar kan vara fördelaktigt, men endast om kvaliteten på dessa länkar är god.
 • NoFollow och DoFollow: Identifiering av länkar som är markerade som ’nofollow’, vilka ignoreras av sökmotorernas algoritmer vid PageRank-beräkning.
 • Domänauktoritet: Bedömer styrkan hos en specifik webbsida baserat på antalet och kvaliteten av inkommande länkar.

Metoder för Länkanalys

 • Manuell granskning: Detaljerad manuell kontroll av länkar och deras attribut. Detta är tidskrävande och kräver någon form av verktyg för att understödja processen. Vid analys av intern länkning kan verktyg som Screaming Frog vara av stor hjälp.
 • Automatiserade verktyg: Användning av specialprogramvara eller SEO-verktyg såsom Ahrefs, Majestic, SEMrush, Moz eller Eye10 för att automatisera insamlingen och analysen av länkinformation. Detta är speciellt användbart då man analyserar externa länkar, som i praktiken är omöjliga att får översikt över utan ett verktyg.
 • Statistisk dataanalys: Sammanställning av data och statistik för att identifiera mönster och trender i länkprofilen.

Användning

Länkanalyser kan användas i en mängd olika scenarion, framför allt i samband med:

 • SEO-strategi: Används för att utforma eller optimera en SEO-strategi baserad på den aktuella länkprofilens styrkor och svagheter.
 • Riskminimering: Identifierar potentiellt skadliga länkar som kan leda till bestraffningar från sökmotorerna.
 • Konkurrentanalys: Jämförelse av länkprofil mot konkurrenters för att identifiera möjliga strategiska fördelar.
 • Link Building Kampanjer: Stöd för att skapa och genomföra effektiva link building kampanjer för att förbättra länkprofilen.

Bästa Praxis

För att få en så hälsosam profil av inlänkar (backlinks) bör man fokusera på:

 • Variation: Sök en bred mix av länkar från olika domäner och typer av källor.
 • Kvalitet över kvantitet: Fokusera på att skaffa högkvalitativa länkar snarare än att farmar stora mängder av lågkvalitativa länkar.
 • Relevans: Prioritera länkar från sidor som är relevanta för den egna webbplatsens innehåll.
 • Naturliga Länkprofiler: Sträva efter att bygga en naturlig länkprofil som växer organiskt över tid.
 • Övervakning och underhåll: Regelmässig övervakning av länkprofilen för att identifiera och bortsortera skadliga länkar.

Länkanalys ett viktigt verktyg för alla som arbetar med SEO. Det hjälper till att förstå och förbättra faktorer som påverkar en webbplats synlighet och ranking i sökmotorerna och bör därför betraktas som en central del av en övergripande digital marknadsföringsstrategi.

FAQ

Vad är syftet med länkanalys inom SEO?

Syftet med länkanalys är att granska och utvärdera kvaliteten och kvantiteten av externa länkar som pekar till en specifik webbsida eller webbplats. Detta hjälper till att förstå och förbättra faktorer som påverkar en webbplats synlighet och ranking i sökmotorerna.

Vilka är några vanliga metoder för att utföra länkanalys?

Vanliga metoder för att utföra länkanalys inkluderar manuell granskning, användning av automatiserade verktyg som Ahrefs, Majestic, SEMrush, Moz, eller Google Search Console, samt statistisk dataanalys för att identifiera mönster och trender i länkprofilen.

Vilka bästa praxis bör följas vid genomförande av länkanalys?

Några av de bästa praxis som bör följas vid genomförande av länkanalys inkluderar att söka variation i länkar, fokusera på kvalitet över kvantitet, prioritera relevanta länkar, sträva efter en naturlig länkprofil som växer organiskt, och regelbundet övervaka och underhålla länkprofilen för att identifiera skadliga länkar.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: