Blog

Konverteringstratt (Conversion Funnel)

Konverteringstratt, eller conversion funnel, är en term inom digital marknadsföring och specifikt inom området SEO (Search Engine Optimization). Det beskriver de olika stegen en potentiell kund tar från att först bli medveten om en produkt eller tjänst till att genomföra ett köp eller annan önskad handling.

Tratten är ett verktyg för att visualisera och förstå användarens resa och identifiera var i processen användare tappar intresse eller var optimering kan öka konverteringsgraden.

Användning

Inom SEO används konverteringstratten för att analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll för att förbättra synligheten i sökmotorer, därmed locka trafik och i slutändan leda trafiken genom de olika stegen till konvertering. Tratten uppdelas ofta i följande nivåer:

  • Medvetenhet (Awareness) – Användarens första kontakt med varumärket eller produkten, ofta via organisk sökning, reklam, social media eller annan marknadsföring.
  • Intresse (Interest) – Användaren visar intresse för produkten eller tjänsten genom att exempelvis stanna kvar på sidan, läsa information, och interagera med innehållet.
  • Övervägande (Consideration) – Besökaren jämför alternativ, läser recensioner, och söker ytterligare information med potentiellt beslutsfattande i åtanke.
  • Avsikt (Intent) – Användaren visar en avsikt att köpa genom att exempelvis lägga produkter i kundvagnen eller initiera en kontakt för tjänster.
  • Köp (Purchase) – Transaktionen genomförs där användaren blir kund.
  • Lojalitet (Loyalty) – Efterföljande steg där kunden engagerar sig ytterligare, exempelvis genom återköp, rekommendationer till andra eller genom att lämna feedback.

Optimering

För att optimera konverteringstratten krävs analys av data från bland annat webbanalysverktyg som Google Analytics, heatmaps och användartester för att identifiera var besökare avviker från den önskade vägen. SEO-insatser fokuserar på att förbättra innehållet, öka sidans hastighet, förbättra navigeringen och CTA (Call-To-Action)-element för att guida användare aktivt genom tratten.

Att mäta konverteringar och förstå vid vilket steg i tratten som användarna möter hinder eller tappar intresset är essentiellt för kontinuerlig förbättring av SEO-strategier och därmed för att maximera ROI (Return on Investment) av digitala marknadsföringsinsatser. Effektiva metoder för att förbättra konverteringstratten inkluderar också A/B-testning, där olika versioner av en sida eller dess element testas mot varandra för att identifiera den mest effektiva designen eller budskapet för att driva konverteringar.

FAQ

Hur kan konverteringstratten användas inom SEO?

Konverteringstratten används inom SEO för att analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll för att förbättra synligheten i sökmotorer och leda besökare genom olika steg från medvetenhet till konvertering.

Vad är de olika nivåerna i konverteringstratten?

Konverteringstratten delas ofta in i medvetenhet, intresse, övervägande, avsikt, köp och lojalitet. Varje nivå representerar ett steg i användarens resa mot konvertering.

Vilka metoder kan användas för att optimera konverteringstratten?

För att optimera konverteringstratten kan man använda sig av dataanalys från webbanalysverktyg, A/B-testning, förbättring av innehåll, hastighetsoptimering, förbättring av navigering och CTA-element för att guida användare genom tratten.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: