Blog

Konkurrentanalys (Competitor Analysis)

Konkurrentanalys är en djupgående utforskning och utvärdering av konkurrenternas SEO-strategier, innehåll, länkbygge och alla andra aspekter som påverkar deras sökmotorrankning och online-närvaro.

Detta inkluderar att identifiera vilka konkurrenterna är, vilka sökord de rankar för, hur stark deras domänauktoritet är, och vilka metoder de använder för att engagera och konvertera sin målgrupp. Målet med analysen är att samla insikter som kan användas för att förbättra den egna SEO-strategin och uppnå konkurrensfördelar.

Användning inom SEO

Inom sökmotoroptimering används konkurrentanalys för att identifiera luckor och möjligheter i en marknad, förstå bästa praxis inom en bransch, och utforma strategier som utnyttjar konkurrenternas svagheter samtidigt som man maximerar den egna webbplatsens styrkor. Det hjälper till att upprätta relevanta mål och benchmarking, samt att rikta in sig på de sökord och ämnesområden där man kan få störst genomslag.

Komponenter i en Konkurrentanalys

  • Sökordsanalys: Identifiera vilka sökord och fraser som konkurrenterna rankar högt för och vilka de betalar för via PPC-kampanjer (Pay-Per-Click).
  • Innehållsanalys: Granska kvaliteten och kvantiteten av innehållet som publiceras av konkurrenterna samt deras innehållsstrategi och hur den engagerar målgruppen.
  • Länkanalys: Utred vilka bakåtlänkar konkurrenterna har ackumulerat, kvaliteten på dessa länkar och de strategier de använder för att förvärva dem.
  • Teknisk SEO-analys: Genomgång av konkurrenternas webbplatsstruktur, användarvänlighet, laddningstid, mobilanpassning och andra tekniska aspekter som påverkar SEO.
  • Sociala media och andra kanaler: Analysera konkurrenternas närvaro och interaktion på sociala mediaplattformar, samt andra digitala kanaler som de kanske använder för att driva trafik och engagemang.

Genomförande av Konkurrentanalys

För att utföra en konkurrentanalys inom SEO bör man använda ett urval av verktyg och resurser, däribland SEO-plattformar som Ahrefs, Eye10, SEMrush eller Moz. Dessa verktyg bistår med data och insikter om konkurrentens online-närvaro och hjälper till att visualisera deras SEO-prestanda över tid.

Exempel på konkurrentanalys i Eye10

Praktisk Användning

Insikterna från en konkurrentanalys bör användas för att informera och förbättra den egna SEO-strategin. Det kan innebära att anpassa innehållet för att fylla luckor som konkurrenterna missar, att bygga länkar av högre kvalitet, att optimera för användarupplevelse på webbplatsen baserat på tekniska fördelar, eller att anamma nya innovativa SEO-taktiker som konkurrenterna ännu inte tagit i bruk.

Förståelsen av hur konkurrenterna presterar och vad de gör rätt eller fel är avgörande för att kunna steg för steg skapa en starkare position i sökmotorernas SERP (Search Engine Results Page).

FAQ

Vad är syftet med en konkurrentanalys inom SEO?

Syftet med en konkurrentanalys inom SEO är att få insikter om konkurrenternas strategier, styrkor och svagheter för att kunna forma en effektiv SEO-strategi och uppnå konkurrensfördelar.

Vilka komponenter ingår vanligtvis i en konkurrentanalys inom SEO?

Vanliga komponenter i en konkurrentanalys inom SEO inkluderar sökordsanalys, innehållsanalys, länkanalys, teknisk SEO-analys och analys av konkurrenternas närvaro på sociala medier och andra digitala kanaler.

Hur kan insikter från en konkurrentanalys användas praktiskt inom SEO?

Insikter från en konkurrentanalys kan användas för att anpassa innehåll, förbättra länkbyggande strategier, optimera webbplatsens tekniska aspekter och utforska nya SEO-taktiker för att öka synligheten och resultatet för den egna webbplatsen.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: