Blog

Klickdjup (Click Depth)

Klickdjup är en term inom SEO som refererar till antalet klick som krävs för att nå en viss sida från hemsidan, vilket oftast är sidan som visas efter att den ursprungliga URL:en har laddats. Begreppet används för att beskriva hur djupt en sida ligger i webbplatsens hierarki ur användarens perspektiv.

Teknisk beskrivning

I SEO-sammanhang är webbplatser ofta strukturerade som ett träd med rot (hem- eller landningssida) och olika grenar som representerar sektioner och undersidor. En sida som ligger ett klick från rotnivån har ett klickdjup på 1, medan en sida som kräver två klick för att nå har ett klickdjup på 2, och så vidare. Vanligtvis räknas inte omdirigeringar, eftersom dessa bör vara transparenta för användaren och sökmotorernas crawlare.

image

Exempel på struktur med tre nivåer av klickdjup från hemsidan

Sökmotorernas perspektiv

Från ett SEO perspektiv är klickdjupet viktigt då sökmotorer som Google oftast värderar sidor högre om de är lättillgängliga och nära hemsidan. Sidor med stort klickdjup kan anses vara mindre viktiga och kan även ha svårare att indexeras effektivt av sökmotorernas crawlare. Detta kan i sin tur inverka negativt på sidans ranking i sökresultaten.

Användarvänlighet

För användarupplevelsen är det önskvärt med ett lågt klickdjup, vilket gör att informationen är lätt att nå och webbplatsen är enkel att navigera. En komplicerad webbplatsstruktur med stort klickdjup kan försvåra för användaren att finna önskad information och leda till högre avvisningsfrekvens.

Optimering

Vid optimering av klickdjup bör man se över webbplatsstrukturen för att försäkra sig om att viktig information och sidor ligger så nära roten som möjligt. Detta kan uppnås genom att utforma en logisk och platt hierarki, använda menyer och direkta länkar, samt se till att den viktigaste och mest värdefulla innehållet är lättillgängligt med få klick från hemsidan.

Internlänkning spelar en stor roll för att förbättra klickdjupet. Genom att skapa relevanta och strategiska internlänkar kan man öka tillgängligheten till vissa sidor och därmed minska deras klickdjup. Det är också viktigt att se över och optimera webbplatsens URL-struktur för att reflektera sidornas hierarki på ett lättförståeligt sätt för både användare och sökmotorer.

FAQ

Hur kan jag optimera klickdjupet på min webbplats?

För att optimera klickdjupet bör du se över webbplatsstrukturen för att försäkra dig om att viktig information och sidor ligger så nära roten som möjligt. Det kan uppnås genom att skapa en logisk och platt hierarki, använda menyer och inredirekta länkar. En annan viktig faktor är att skapa relevanta och strategiska internlänkar för att öka tillgängligheten till vissa sidor och därmed minska deras klickdjup.

Hur påverkar klickdjup användarupplevelsen?

Klickdjup påverkar användarupplevelsen genom att ett lågt klickdjup gör att informationen är lätt att nå och webbplatsen är enkel att navigera. En komplicerad webbplatsstruktur med stort klickdjup kan försvåra för användaren att hitta önskad information och kan leda till en högre avvisningsfrekvens.

Varför är klickdjup viktigt för SEO?

Klickdjup är viktigt för SEO eftersom sökmotorer som Google tenderar att värdera sidor högre om de är lättillgängliga och nära hemsidan. Sidor med stort klickdjup kan anses vara mindre viktiga och kan även ha svårare att indexeras effektivt av sökmotorernas crawlare. Detta kan påverka sidans ranking i sökresultaten negativt.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: