Blog

Keyword Seed List

En ”Keyword Seed List” utgör grunden i skapandet av en sökordstrategi för sökmotoroptimering (SEO). Listan representerar den första, grundläggande samlingen av sökord som anses vara relevant för en viss webbplats eller ett specifikt innehåll på en webbsida.

En Keyword Seed List är ett essentiellt verktyg för SEO-specialister, marknadsförare och innehållsskapare för att identifiera och expandera de söktermer som skulle kunna driva relevant trafik till deras webbplats.

Om du inte redan gjort det rekommenderar vi att du läser vår kompletta Guide om sökordsanalys här.

Syfte och Användning

Syftet med en Keyword Seed List är att skapa en solid grund som senare kan användas för att utveckla en mer omfattande sökordsforsanalys och strategi. Den används som en utgångspunkt för att identifiera nyckelbegrepp och teman som är viktiga för det ämne eller den nisch som webbplatsen fokuserar på.

En sådan lista används också för att förstå målgruppens sökbeteenden och informerar om vilka sökord som bör inkluderas i webbplatsens innehåll, meta-taggar, och andra SEO-relevanta områden. Det hjälper till att förbättra synligheten i sökmotorernas resultat och attrahera mer kvalitativ trafik.

Exempel: En e-handel för bildelar skulle kunna ha ord som: Avgassystem, däck, backspeglar, fälgar med mera som grund för vidare analys. Genom att gå vidare med den listan skulle vi hitta ord som:

 • ändrör avgassystem
 • komplett avgassystem
 • punkteringsfria däck

Skapandet av en Keyword Seed List

Processen att skapa en Keyword Seed List följer ofta dessa steg:

 • Brainstorming: Det inledande steget är att brainstorma potentiella sökord och fraser som bäst beskriver företagets produkter eller tjänster. Detta kan involvera både interna team och externa intressenter.
 • Analys av Konkurrenter: Genom att analysera konkurrenternas webbplatser kan man identifiera vilka sökord de rankar för och använder, vilket kan ge värdefulla insikter.
 • Användning av Verktyg: SEO-specialister använder verktyg som Google Keyword Planner, SEMrush, Moz, Ahrefs, och andra för att vidga sökordslistan och få insikt i sökvolym, konkurrens och relaterade sökord.
 • Val av Relevanta Sökord: Efter att ha samlat en bred lista, är nästa steg att identifiera de mest relevanta och värdefulla sökorden. Detta kan variera beroende på affärsmål, marknadsnisch, och användaraspekt.
 • Gruppering och Tematisering: Sortera och gruppera sökorden i relevanta teman för att underlätta organisationen och tillämpningen av sökorden i innehållet.

Vikten av Keyword Seed List inom SEO

En välutformad Keyword Seed List är avgörande för en lyckad SEO-strategi. Den hjälper till att:

 • Fokusera Optimeringsinsatser: Undviker att slösa resurser på irrelevanta eller för konkurrensutsatta sökord.
 • Målgruppsanpassning: Ser till att innehållet möter målgruppens behov och sökintentioner.
 • Innehållsstrategi: Guidar skapande av innehåll som är anpassat för att attrahera och engagera användarna.
 • Övervakning och Anpassning: Uppföljning av prestation för utvalda sökord och justering av strategin baserat på resultat.

Bästa Praktiker för en Keyword Seed List

När man utformar en Keyword Seed List, bör man tänka på följande bästa praktiker:

 • Balans mellan breda och specifika sökord: Inkludera både breda termer som har hög sökvolym samt mer specifika long-tail keywords som har lägre konkurrens och ofta högre konverteringspotential.
 • Fokusera på Sökintention: Förstå varför användare söker på dessa termer och vilket innehåll som bäst svarar mot deras intentioner.
 • Analysera Säsongsmässighet: Vissa sökord kan driva mer trafik under vissa tider på året, så det är viktigt att vara medveten om och planera för säsongsmässiga svängningar.

Att skapa och optimera en Keyword Seed List är ett grundläggande första steg i alla SEO-kampanjer. Det garanterar att optimeringsarbetet är riktat och effektivt genom att etablera en tydlig vägledning för vilka sökord som man bör fokusera på i sin digitala marknadsföringsstrategi.

FAQ

Varför är en Keyword Seed List viktig för en SEO-strategi?

En Keyword Seed List är viktig eftersom den fungerar som en grund för att identifiera relevanta sökord och teman som är viktiga för en webbplats. Den hjälper till att fokusera optimeringsinsatser, skapa relevant innehåll, och locka rätt typ av trafik till webbplatsen.

Vilka verktyg kan användas för att skapa en Keyword Seed List?

För att skapa en Keyword Seed List kan SEO-specialister använda verktyg som Google Keyword Planner, SEMrush, Moz, Ahrefs, och andra SEO-analyseringsverktyg. Dessa verktyg ger insikter om sökvolym, konkurrens och relaterade sökord som kan vara användbara för att bredda och förfina sökordslistan.

Hur kan man använda en Keyword Seed List för att förbättra sin digitala marknadsföring?

En Keyword Seed List kan användas för att skapa en effektiv SEO-strategi genom att guida innehållsstrategin, optimering av webbplatsinnehåll, och målgruppsanpassning. Genom att välja och implementera relevanta sökord från listan kan företag förbättra sin synlighet i sökmotorernas resultat och attrahera mer kvalitativ trafik.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: