Blog

Hur kan vi skilja AI-text från mänskligt språk?

Hur kan vi skilja AI-text från mänskligt språk?

Mängden text på internet skrivet med hjälp av AI har stigit lavinartat. Hur kan vi egentligen veta om en text vi läser är skriven med hjälp av AI eller om den är skriven för hand och varför behöver vi kunna det? Det ska vi gå närmare inpå i den här artikeln.

Hur fungerar språkmodeller?

För att förstå hur man ska se skillnad på text skrivet med hjälp av språkmodeller och text skrivet av människor, behöver vi förstå lite mer om hur språkmodeller fungerar. Genom att bearbeta en gigantisk mängd data kan språkmodeller som ChatGPT räkna ut vilka ord och i vilken ordning orden borde presenteras för att det ska verka trovärdigt för en läsare. De bygger alltså upp korrekta meningar i ett format som vi känner igen.

En illusion av fakta

Om nu AI är lika bra på att producera text som en människa, spelar det egentligen någon roll om det är en människa eller inte som skrivit texten? Faran med att AI:n producerar text utifrån sannolikhet ligger i att det som vid första anblick ser ut som korrekt fakta, inte nödvändigtvis behöver stämma. Det beror på att datan som språkmodellen arbetar med lika gärna kan innehålla korrekt som felaktig information.  Språkmodellerna klarar av att sätta rätt ord i rätt ordning så att faktan den presenterar framstår som just fakta. Det den inte klarar av är att kontrollera om faktan den presenterar stämmer. Det AI:n dock inte kan förstå på samma sätt som en människa är om innehållet är meningsskapande.  Fakta som ChatGPT dock har stenkoll på är hur den själv fungerar. Därför frågade vi den vad den själv menar att man bör vara uppmärksam på när det kommer till faktafel: image Använder du ChatGPT för att skriva text? För att vara säker på att du inte publicerar någon felaktig information kan du gå igenom den här listan och faktachecka de uppgifter som ChatGPT kan ha fått om bakfoten. När vi testade ChatGPT tidigare i år upptäckte vi att det kan vara en hel del, speciellt när det kommer till detaljer. 

Språkliga skillnader

För att känna igen text som är skriven med hjälp av AI är det viktigt att veta vad som kännetecknar språket. Vi har gjort en enkel förklaring på hur språkmodeller är konstruerade, men vilka är de språkliga konsekvenserna av konstruktionen som hjälper oss att identifiera den? Låt oss höra med ChatGPT igen: Först är det viktigt med en faktakontroll! Den här listan stämmer väl överens med det som andra studier tar upp Vad kan vi dra för slutsatser av den här listan? Beroende på vilken text du ska skriva kommer du alltid behöva “förmänskliga” språket i olika stor utsträckning. Ofta när vi går igenom en text tänker vi att vi ska korrekturläsa och strama upp språket. När vi korrekturläser text skrivet av en språkmodell behöver vi tänka annorlunda. Istället för att göra texten mer perfekt behöver den snarare bli mindre perfekt.

Kan man använda sig av ett verktyg?

Ju bättre språkmodellerna blir, desto svårare är det att upptäcka om en text är skriven av ChatGPT eller inte. Det gäller inte bara för människor, utan också för verktygen. Open AI:s egna verktyg AI Text Classifier är inte längre tillgänglig eftersom den inte var tillräckligt trovärdig när det gällde att identifiera om en text var skriven av AI eller inte. Några verktyg som kan vara värda att kika på när det kommer till att identifiera om AI-text är:

Vikten av att kunna känna igen text skrivet av en språkmodell

Innan du läste den här artikeln tänkte du kanske att det inte spelade så stor roll om man kan identifiera om en text är skriven med en språkmodell eller inte. Du tänkte kanske att det framförallt var relevant för lärare som ville veta om deras elever hade fuskat eller inte. Som du säkert har förstått är det relevant för betydligt fler än så. Ska vi verkligen använda ChatGPT och andra språkmodeller undrar du kanske? Vi på Klikko tror att man kan använda sig av språkmodeller som ChatGPT, men att man ska göra det på ett medvetet sätt. Använd gärna ChatGPT, MEN kom ihåg att kolla om faktauppgifter verkligen stämmer och var inte rädd för att skriva om. 

FAQ

Är ChatGPT tillförlitligt när det gäller att tillhandahålla saklig information?

Vår forskning visar att ChatGPT kan ge allmänna och i stort sett korrekta svar, men det kan göra misstag i detaljerna och fabricera information. Därför är det viktigt att alltid dubbelkolla den information som ChatGPT tillhandahåller.

Kan ChatGPT ersätta mänskliga journalister och skribenter?

ChatGPT kan leverera innehåll snabbt och billigt, men det saknar fortfarande den mänskliga intuition, det kritiska tänkande och det känslomässiga djup som våra mänskliga skribenter bidrar med. AI kan hjälpa till, men det kan ännu inte helt ersätta den mänskliga faktorn i kreativt arbete.

Vilken roll spelar kritiskt tänkande när man interagerar med AI som ChatGPT?

Kritiskt tänkande är viktigt när man interagerar med AI-genererat innehåll för att skilja mellan fakta och fiktion. Du bör inte lita blint på all information som tillhandahålls av AI, och det är viktigt att förbli skeptisk och verifiera information genom betrodda källor.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:
Innehåll