Blog

Hreflang Tag

Hreflang-taggen är en HTML-attribut som används för att specificera språk och geografiska riktning för en webbsida. Denna tagg är särskilt relevant för webbplatser som innehåller innehåll riktat till användare på olika språk eller inom olika länder. Användningen av hreflang är ett viktigt verktyg inom sökmotoroptimering (SEO) för flerspråkiga och multinationella webbplatser.

Varför används en Hreflang tag?

Syftet med hreflang-taggen är att hjälpa sökmotorer som Google att förstå vilken version av en sida som är mest relevant för användare baserat på deras språkliga och regionala inställningar. Detta underlättar för sökmotorerna att presentera korrekt språk- eller landspecifik sida i sökresultaten, vilket förbättrar användarupplevelsen och kan minska risken för innehållsdubbletter.

Här är ett exempel på hur en Hreflang tag se ut i kod: 

<link rel=”alternate” hreflang=”se” href=”https://www.exempelsajt.se” />

Två huvudsakliga användningsområden

  1. Webbplatser med flera språkversioner: När en webbplats har översatt innehåll och erbjuder detta på olika språk, hjälper hreflang med att leda användaren till den språkversion av sidan som passar deras inställningar.
  2. Webbplatser med innehåll riktat till specifika länder: Även om språket är detsamma, kan innehållet behöva anpassas för att bättre passa lokala marknader. Hreflang-taggen hjälper till att skilja på dessa sidor.

Implementering

För att implementera Hreflang-taggen korrekt måste du se till att:

  • Ange rätt språk- och landskod enligt ISO 639-1 för språk och ISO 3166-1 Alpha 2 för länder.
  • Inkludera en självrefererande tagg, som indikerar den aktuella sidans språk och region.
  • Upprätta tvåvägslänkar där varje språk- eller länderversion av en sida också länkar tillbaka till de andra versionerna med rätt hreflang-attribut.

Google rekommenderar användning av hreflang-taggar på varje sida som har en alternativ språk- eller landsversion.

Felsökning

Om Hreflang-taggar inte implementeras på rätt sätt kan det leda till SEO-problem såsom felaktig URL-visning i sökresultaten för olika språk eller regioner. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera genom Search Console att taggarna indexeras korrekt och att inga felrapporter genereras.

FAQ

Hur implementerar man hreflang-taggen korrekt?

För att implementera hreflang-taggen korrekt måste man använda rätt språk- och landskoder enligt ISO-standarder, inkludera en självrefererande tagg för den aktuella sidans språk och region, samt upprätta tvåvägslänkar mellan de olika språk- eller länderversionerna av en sida med rätt hreflang-attribut.

Vad händer om man inte implementerar hreflang-taggen korrekt?

Om hreflang-taggen inte implementeras korrekt kan det leda till SEO-problem, såsom felaktig URL-visning i sökresultaten för olika språk eller regioner. Det är viktigt att kontinuerligt felsöka och se till att taggarna indexeras korrekt för att undvika dessa problem.

Varför är hreflang-taggen viktig för SEO?

Hreflang-taggen är viktig för SEO eftersom den hjälper sökmotorer att förstå vilken version av en sida som är mest relevant för användare baserat på deras språk- och regioninställningar. Genom att använda hreflang korrekt kan man förbättra användarupplevelsen och minska risken för innehållsdubbletter.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:
Innehåll