Blog

Header Tags H1-H6

Header tags, eller rubriktags, är HTML-markörer som används för att strukturera innehåll på en webbsida. Efter det primära headertaget H1 följer sekundära headertags H2 till H6. Dessa tags är avsedda att strukturera sidinnehåll i en hierarkisk ordning och skapar en tydlig, logisk struktur som inte bara hjälper användarna att lättare navigera och förstå innebörden av innehållet, men som även ger sökmotorer information om viktningen av sidans innehåll.

H1 – Huvudrubrik

H1-taggen används för en sidas huvudrubrik och brukar generellt var identisk med, eller likna, Meta Titeln för sidan. Detta för att en användare som klickat sig in från en sökmotor skall känna sig trygg med att de hamnat rätt. Det är också brukligt att använda sidans målsökord i H1-rubriken då det antas att huvudrubriken är av stor vikt för sidans On page-SEO.

H2 – Rubrik nivå 2

H2-tagen används för att indikera huvudrubriker under den första och högsta nivån, H1. Den bör användas för att framhäva de främsta underavsnitten på en sida. Det är ytterst viktigt att H2-tagen är beskrivande och ger en indikation på vad användaren kan förvänta sig av innehållet i det efterföljande avsnittet.

H3-H6 – Underavsnitt

Rubriker från H3 till H6 används för att bryta ner underavsnitt ytterligare inom H2-avsnitten. På detta sätt kan en sida delas upp i ännu mer specificerade delar, vilket kan underlätta förståelsen för både läsare och sökmotorer. Användningen av dessa tags bör vara konsekvent och logisk genom hela sidans innehåll.

Praktisk användning

  • Varje sida bör ha en och endast en H1-tagg, som följs av H2-taggar för att avgränsa större avsnitt.
  • Använd H3-taggar eller lägre för att ytterligare detaljera underavsnitten som tillhör en specifik H2-tagg.
  • Skapa en visuell hierarki: Större och mer framträdande rubriker för H2 och gradvis mindre för H3 till H6.
  • Håll rubriker relevanta: Varje rubrik bör ge en klar bild av vad innehållet nedan handlar om.
  • Använd sökord strategiskt: Rubriktaggar är betydande platser att integrera relevanta sökord för att förbättra sidans sökoptimering.

Det är kritiskt att inte missbruka eller överanvända headertags i ett försök att manipulera sökmotorers ranking. Istället bör de användas för att förbättra användarupplevelsen genom att presentera innehållet på ett sätt som är enkelt att följa och förstå. En korrekt användning av H1-H6 taggar är centralt i att utforma innehåll som är både användarvänligt och optimerat för sökmotorer.

FAQ

Vad är syftet med att använda header tags H1-H6 på en webbsida?

Syftet med att använda header tags H2-H6 är att strukturera innehållet hierarkiskt på en webbsida för att underlätta för användare att navigera och förstå sidans innehåll. Dessutom ger det även sökmotorer information om viktningen av innehållet på sidan.

Hur bör header tags användas korrekt för att förbättra SEO?

Header tags bör användas konsekvent och logiskt för att skapa en tydlig visuell hierarki på en webbsida. Det är viktigt att varje header tag är beskrivande och relaterad till det innehåll som följer nedanför för att förbättra sökoptimeringen.

Vilken är den viktigaste regeln att komma ihåg när det gäller header tags?

Den viktigaste regeln att komma ihåg är att inte missbruka eller överanvända header tags för att manipulera sökmotorers ranking. Istället bör de användas för att förbättra användarupplevelsen och presentera innehållet på ett användarvänligt sätt.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: