Blog

Header Status Codes

Header Status Codes, även kända som HTTP-statuskoder, är svarsmeddelanden som en webbserver skickar till en webbläsare i relation till en begäran om att få tillgång till en webbsida. Dessa koder spelar en betydande roll inom SEO då de informerar sökmotorer om tillståndet hos en URL och dess innehåll.

Innehållsförteckning

Olika header status codes

Att förstå dessa koder är kritiskt för teknisk SEO då de påverkar crawlbarhet, indexering och slutanvändarens upplevelse. Här förklarar vi några av de vanligaste HTTP-statuskoderna:

200 OK

Denna kod indikerar att sidan har laddats korrekt och att innehållet som begärts är tillgängligt. Från ett SEO-perspektiv är detta den optimala statuskoden eftersom den bekräftar att sidan är åtkomlig för sökmotorernas crawlare.

301 Moved Permanently

En 301-omdirigering innebär att en sida permanent har flyttats till en ny URL. Detta är en kritisk kod för SEO vid omstrukturering av en webbplats eftersom den hjälper till att bevara rankings genom att överföra länkjuice från den gamla URL:en till den nya.

302 Found

En temporär omdirigering som signalerar att sidan har flyttats temporärt. Används ofta när innehåll behöver flyttas till en annan URL för en kort period. För SEO-praktiker är det viktigt att säkerställa att 302 inte används när en 301 skulle vara lämpligare eftersom 302:or inte alltid överför länkkraft.

404 Not Found

Denna kod återfinns när en server inte kan hitta den begärda resursen. Ur SEO-perspektiv kan detta påverka en webbplats negativt om det finns många 404-fel då det kan indikera en dålig användarupplevelse och problem med crawlers som inte finner innehåll.

410 Gone

Liknande 404-koden, men 410 anger att sidan är permanent borta och inte kommer att komma tillbaka. Detta tillåter sökmotorer att snabbare ta bort URL:en från sitt index.

500 Internal Server Error

Ett fel som indikerar ett problem med webbservern. Detta kan ha en negativ inverkan på SEO då det förhindrar att sökmotorernas crawlare kan indexera sidan korrekt.

503 Service Unavailable

Denna status betyder att servern för tillfället är nere, ofta på grund av underhåll eller överbelastning. Det är viktigt att använda denna kod korrekt så att sökmotorer förstår att sidan återkommer, vilket skiljer sig ifrån en 500-kod.

Begreppet header status codes är viktiga inom teknisk SEO eftersom de ger direkt information till sökmotorer om en URL:s tillgänglighet och därigenom påverkar indexering och ranking. Det är därför kritiskt att regelbundet övervaka och korrigera dessa koder för att säkerställa att webbplatsen är tekniskt optimerad för sökmotorer och ger en bra användarupplevelse.

FAQ

Hur påverkar 404-fel SEO för en webbplats?

404-fel indikerar att den begärda resursen inte kunde hittas på servern. För många 404-fel kan påverka webbplatsens SEO negativt genom att ge en dålig användarupplevelse och problem med indexering av innehåll.

Vad är en 301-omdirigering och varför är den viktig inom SEO?

En 301-omdirigering används för att permanent flytta en sida till en annan URL. Det är viktigt inom SEO eftersom det hjälper till att bevara rankings genom att överföra länkkraft från den gamla URL:en till den nya.

Vilken skillnad finns det mellan en 302-omdirigering och en 301-omdirigering?

En 302-omdirigering är en temporär omdirigering, medan en 301-omdirigering är en permanent omdirigering. Användningen av rätt typ av omdirigering är viktigt för att sökmotorer och användare ska förstå URL:ens status korrekt.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:

Innehållsförteckning

Innehåll