Blog

Google SERP Layout

Google SERP (Search Engine Results Page) Layout avser designen och strukturen på Googles sökresultatsida. Layouten består av olika element och sektioner som visar resultat från Googles index baserat på användarens sökfråga.

Varje komponent på en SERP syftar till att ge användaren den mest relevanta informationen för deras sökning. Vikt i SEO: En förståelse för Google SERP Layout är avgörande inom SEO eftersom den påverkar hur sökinformation presenteras för användaren. SEO-specialister strävar efter att optimera webbplatser och innehåll för att uppnå högsta möjliga visibilitet inom de olika SERP-komponenterna.

För att få en full förståelse för SEO kan du läsa vår stora guide här

Sökresultatsidans struktur och element

1. Organiska Sökresultat

Kärnan i Google SERP består av organiska sökresultat, vilka är listor av webbplatser som Googles algoritmer har identifierat som relevanta för användarens sökfråga. Platserna i denna lista är eftertraktade eftersom höga placeringar ofta leder till ökad trafik till en webbplats.

2. Betalda Sökannonser

Ovanför eller under de organiska sökresultaten visas betalda annonser, även kända som PPC (pay-per-click) annonser. Dessa är markerade med ordet ”Annons” och ger företag möjligheten att synas för specifika sökfrågor mot betalning.

3. Featured Snippets

Dessa är utvalda utdrag som visas ovanför de organiska sökresultaten och ger direkt svar på användarens sökfråga. De kan vara i form av punktlistor, tabeller eller korta paragrafer.

4. Knowledge Graph

Till höger om sökresultaten eller ovanför dem kan en kunskapsgraf visas, vilken ger samlad och strukturerad information om personer, platser eller saker. Knowledge Graph optimerar användarupplevelsen genom att ge snabb åtkomst till nyckelinformation.

5. Lokal Pack / Lokala Sökresultat

För sökningar med en lokal intention, som ”bästa frisör nära mig”, visas ofta ett ”Local Pack”. Detta område visar en karta och en lista över lokala företag med deras namn, omdöme, och andra relevanta uppgifter.

6. Bild-och Videoresultat

Google integrerar också bild- och videoresultat i SERP. Detta sker när Googles algoritmer bedömer att visuellt innehåll skulle vara användbart för användaren.

7. Shoppingresultat

För sökningar som är relaterade till produkter kan Google visa en särskild sektion för produktannonser känd som ”Google Shopping”. Dessa listar produkter, priser och ibland recensioner, och länkar till säljarnas webbplatser.

8. People Also Ask (PAA) Box

Denna sektion innehåller relaterade frågor som användare oftast ställer i anslutning till den ursprungliga sökfrågan. Varje fråga kan expanderas för att visa ett utdrag från en webbplats som svarar på frågan.

Strategier för att optimera för Google SERP-komponenter

Organiska Sökresultat: SEO-arbete som innehållsoptimering, bygga baklänkar, och teknisk SEO kan förbättra en webbplats placering inom de organiska sökresultaten.

Betalda Sökannonser: För att synas i de betalda annonsplatserna måste företag delta i Googles AdWords-auktioner för att visa sina annonser för relevanta sökfrågor.

Featured Snippets: För att komma med i Featured Snippets bör innehåll skapas som direkt svarar på vanliga sökfrågor, ofta som en del av en FAQ-sektion eller genom välutformade rubriker och listor.

Knowledge Graph: För att optimeras för Knowledge Graph bör man se till att företagets information är korrekt på Google My Business, använda schema.org-märkning på hemsidan, och bygga auktoritet genom citat och länkar.

Lokal Pack: SEO för lokal pack inkluderar att optimera Google My Business-listningen, branschspecifika direktorier, och att få lokalrelaterade länkar samt recensioner.

Bild- och Videoresultat: För att visas i dessa sektioner är det viktigt att använda relevanta alt-taggar för bilder, optimera bildstorlek och kvalitet, samt att använda SEO-taktiker för video såsom metadata och transkription.

Shoppingresultat: Produkter i Google Shopping kräver korrekt och optimerat flöde till Googles Merchant Center samt effektiv budgivning och annonsoptimering.

People Also Ask (PAA): Att vara representerad i PAA sektionen kan uppnås genom att skapa innehåll som behandlar relaterade frågor användare kan ha och se till att innehållet är strukturerat på ett sätt som Google enkelt kan tolka och visa.

Sammanfattningsvis är Google SERP Layout inte bara en indikator på hur Google prioriterar och visar sökinformation, utan också en viktig faktor för SEO-specialister att anpassa sina strategier. Genom att förstå och optimera för de olika elementen i SERP kan företag öka sin visibilitet och därigenom sin webbtrafik och potentiella konverteringar.

FAQ

Vad är Google SERP Layout?

Google SERP Layout avser designen och strukturen på Googles sökresultatsida. Det innefattar olika element såsom organiska sökresultat, betalda sökannonser, featured snippets, knowledge graph, lokala sökresultat, bild- och videoresultat, shoppingresultat, samt People Also Ask (PAA) Box.

Varför är förståelsen för Google SERP Layout viktig inom SEO?

Förståelsen för Google SERP Layout är avgörande inom SEO eftersom det påverkar hur sökinformation presenteras för användaren. SEO-specialister strävar efter att optimera webbplatser och innehåll för att synas på bästa sätt inom de olika SERP-komponenterna för att öka trafik och synlighet.

Vilka strategier kan man använda för att optimera för olika Google SERP-komponenter?

För att optimera för olika Google SERP-komponenter kan man använda strategier som innehållsoptimering, bygga baklänkar, PPC-annonsering för betalda sökannonser, skapa strukturerat innehåll för featured snippets, uppdatera Google My Business för lokala sökresultat, använda schema.org-märkning för knowledge graph, samt optimera media för bild- och videoresultat.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:
Innehåll