Blog

Google Search Quality Rater Guidelines

Google Search Quality Rater Guidelines är ett offentligt dokument publicerat av Google som syftar till att hjälpa externa bedömare så kallade ”Quality Raters” att utvärdera kvaliteten på webbsidor och deras relevans för sökfrågor.

Dokumentet ger en detaljerad översikt över vad Google anser vara högkvalitativ webbinnehåll, samt hur sökmotorer bör ranka sidor i sökresultat.

Guidelinerna introducerades av Google för att förbättra sökresultaten genom att ge kvalitetssäkrare, som inte är anställda av Google utan arbetar på uppdrag, kriterier att följa när de granskar sidor. Dokumentet är dynamiskt och uppdateras regelbundet för att spegla förändringar i Googles algoritm och förståelse av vad användare anser vara användbart innehåll.

Användning inom SEO

För SEO-experter och webbplatsägare är guidelinerna användbara för att förstå hur Google ser på kvalitet på webbinnehåll. Även om Quality Raters betyg inte direkt påverkar en webbplats rankning, är deras feedback en indikation på hur Googles algoritmer bör fungera. Därför kan SEO-strategier justeras för att bättre alignera med kriterierna som framställs i guidelinerna.

Huvudkomponenter i Guidelinerna

 • E-E-A-T: Ett centralt koncept i guidelinerna är E-E-A-T, som står för Experience, Expertise, Authoritativeness och Trustworthiness (Erfarenhet, Expertis, Auktoritet och Trovärdighet). Google föredrar innehåll som skapas av kunniga författare samt sidor som representerar auktoritativa och pålitliga källor.
 • Page Quality (PQ) Rating: Vid bedömning av sidkvalitet tar Quality Raters hänsyn till innehållets syfte, innehållskvalitet och mängd, information om skaparen av innehållet, samt webbplatsens rykte. Alla dessa faktorer kombineras för att ge en helhetsvy av sidans kvalitet.
 • YMYL: Termen ”Your Money or Your Life” (YMYL) refererar till sidor med innehåll som kan ha en betydande påverkan på en användares framtidiga lycka, hälsa, ekonomiska stabilitet eller säkerhet. Google håller höga standarder för dessa sidor eftersom felaktigt eller vilseledande innehåll kan ha allvarliga konsekvenser.
 • Betygsättning av sökträffar: Raters använder en skala för att bedöma hur väl en webbplats träff uppfyller användarens sökintention. Detta inkluderar att bedöma innehållets relevans och tillförlitlighet.
 • Mobilvänlighet: Med ökad användning av mobila enheter för att söka på internet betonar Google behovet av att webbplatser ska vara optimerade för mobila användare.
 • Användarinteraktion: Riktlinjerna uppmuntrar Quality Raters att tänka på användarupplevelsen, inklusive hur enkelt det är för besökare att navigera och interagera med sidan.

Praktiska Tips

För att optimera en webbplats enligt Google Search Quality Rater Guidelines, bör man:

 • Utveckla innehåll som demonstrerar E-E-A-T genom att presentera välgrundad information och ha tydlig redovisning av författares eller organisationers expertis och kvalifikationer.
 • Se till att innehållet på YMYL-sidor håller högsta standard när det gäller noggrannhet och trovärdighet.
 • Skapa en användarvänlig webbplatsdesign som fungerar väl på alla enheter, särskilt mobila.
 • Upprätta och underhålla ett positivt rykte online genom att samla positiva recensioner och referenser från pålitliga källor.
 • Kontinuerligt uppdatera och förbättra webbplatsens innehåll för att hålla det aktuellt och relevant för användarens sökfrågor.

Betydelse för Digital Marknadsföring

Google Search Quality Rater Guidelines är en kritisk resurs för digitala marknadsförare och SEO-specialister. Att följa dessa riktlinjer kan indirekt influera en webbplats ranking i sökresultaten genom att säkerställa att innehållet möter de kvalitetsstandarder som Googles algoritmer strävar efter att belöna.

Medan Google Search Quality Rater Guidelines inte ger en exakt formel för ranking i sökresultaten, erbjuder de värdefulla insikter i vad Google anser vara kvalitativt och relevant innehåll. Att integrera dessa principer i SEO-strategier kan förbättra användarupplevelsen och därigenom öka en webbplats synlighet i sökmotorresultaten.

Lär dig mer i vår kompletta SEO-Guide och få fördjupad kunskap inom området. Läs guiden här

FAQ

Vad är syftet med Google Search Quality Rater Guidelines?

Syftet med Google Search Quality Rater Guidelines är att ge externa bedömare riktlinjer för att utvärdera kvaliteten på webbsidor och deras relevans för sökfrågor. Genom att följa dessa riktlinjer kan man förstå vad Google anser vara högkvalitativt webbinnehåll och hur sökmotorer bör ranka sidor i sökresultat.

Hur kan man använda Google Search Quality Rater Guidelines inom SEO?

Inom SEO kan man använda Google Search Quality Rater Guidelines för att förbättra förståelsen av hur Google värderar webbinnehåll. Genom att implementera de principer och kriterier som framgår i riktlinjerna kan man anpassa sin SEO-strategi för att bättre anpassas till vad Google strävar efter att belöna i sina sökresultat.

Vilka är några av de viktigaste komponenterna i Google Search Quality Rater Guidelines?

Några av de viktigaste komponenterna i Google Search Quality Rater Guidelines inkluderar konceptet E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness), Page Quality (PQ) Rating, YMYL-sidor (Your Money or Your Life), bedömning av sökträffar, mobil vänlighet och användarinteraktion. Det är viktigt att förstå och tillämpa dessa komponenter för att optimera webbplatsens kvalitet enligt Googles riktlinjer.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: