Blog

Google Lighthouse Granskning (Audit)

Google Lighthouse är ett open source code-verktyg utvecklat av Google för att hjälpa utvecklare med att förbättra kvaliteten på webbsidor. Det erbjuder granskningar för prestanda, tillgänglighet, Progressive Web Apps, SEO och mer. En granskning med Google Lighthouse ger en detaljerad rapport om en sida, med rekommendationer för förbättringar.

Användning

Google Lighthouse kan köras som en del av Chrome DevTools, från kommandoraden, eller som ett Node-modul. För en SEO-analytiker erbjuder Lighthouse värdefulla insikter om huruvida en webbsida är optimerad för sökmotorer genom att analysera olika faktorer som påverkar en webbplats synlighet och rankning i sökresultaten.

Kärnfunktioner

  • Prestanda: Lighthouse mäter webbsidans lasthastighet och interaktivitet. Det identifierar även möjligheter att minska sidans laddningstid, såsom fördröjning av lastning av icke-kritiska resurser och minskning av serverns svarstid.
  • Tillgänglighet: Verktyget granskar tillgängligheten av en webbsida enligt de internationella riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG). Det kontrollerar aspekter som kontrastförhållanden, användningen av skärmläsarvänliga element och tangentnavigering.
  • Progressive Web Apps: Granskar om webbplatsen uppfyller kriterierna för att vara en Progressive Web App, vilket kan förbättra användarupplevelsen på mobila enheter.
  • SEO: Lighthouse SEO Audit undersöker om en webbsida följer bästa praxis inom SEO och flaggar element som kan förbättras, inklusive titeltaggar, metabeskrivningar, och om webbplatsen är mobilvänlig.
  • Bästa Praxis: Verktyget kontrollerar säkerheten för webbapplikationer och flaggar upptäckter som kan kompromettera användarupplevelsen, såsom att använda föråldrade bibliotek.

Resultat och insikter

Resultatet från en Lighthouse-granskning presenteras som en rapport där webbplatsens svagheter och brister tydligt identifieras. För varje punkt som behöver förbättras ger rapporten konkreta rekommendationer. Detta kan inkludera att minska storleken på bilder, eliminera blockerande resurser, eller förbättra semantisk struktur för bättre sökmotorindexering.

Implementering

För att genomföra rekommendationerna från en Google Lighthouse Audit bör webbutvecklare och SEO-specialister prioritera enligt påverkan och resursåtgång. Det kan krävas tekniska kunskaper för att genomföra vissa förändringar, särskilt relaterade till webbsidans prestanda och Progressive Web Apps.

FAQ

Hur används Google Lighthouse för SEO-analys?

Google Lighthouse kan användas för att analysera olika SEO-aspekter på en webbsida, inklusive prestanda, tillgänglighet, Progressive Web Apps och SEO. Genom att köra en Lighthouse granskning kan man få insikter om webbsidans optimering för sökmotorer och identifiera områden som kan förbättras.

Vad är några vanliga åtgärder som kan behöva implementeras efter en Lighthouse-granskning?

Efter en Lighthouse-granskning kan vanliga åtgärder inkludera att optimera bilder för att minska sidans laddningstid, eliminera blockerande resurser som påverkar prestanda, förbättra webbsidans struktur för bättre SEO-indexering, samt implementera säkerhetsåtgärder för att uppfylla bästa praxis för webbplatsens säkerhet.

Vilken typ av rekommendationer kan man förvänta sig från en Lighthouse-granskning?

En Lighthouse-granskning genererar en detaljerad rapport som identifierar webbsidans styrkor och svagheter. Man kan förvänta sig rekommendationer för att förbättra laddhastighet, tillgänglighet, SEO-element som titeltaggar och metabeskrivningar, samt åtgärder för att anpassa webbplatsen enligt bästa praxis för Progressive Web Apps.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: