Blog

Freshness Algorithm

Freshness Algorithm refererar till en serie algoritmer som används av sökmotorer, såsom Google, för att bedöma och prioritera aktuellt och uppdaterat innehåll i sina sökresultat.

Algoritmen hjälper till att säkerställa att användarna får tillgång till de mest relevanta och nyaste uppgifterna som har bäring på deras sökfrågor. Det är allmänt förstått att sökmotorer värdesätter färskt innehåll eftersom det ofta är mer relevant för sökarens nuvarande behov.

Historik och Utveckling

Google tillkännagav först en uppdatering ibland känd som ”Freshness Update” till sin algoritm 2011, vilket påverkade ungefär 35% av sökresultaten. Uppdateringen hade som mål att optimera sökmotorns förmåga att leverera färskt innehåll. Sedan dess har sökmotorer kontinuerligt finjusterat sina algoritmer för att bättre förstå när sökord kräver färska resultat och när de gör det mindre.

Faktorer som påverkar Freshness

Flera faktorer spelar in i hur Freshness Algorithm bestämmer vad som är ’färskt’. Några av dessa faktorer inkluderar:

 • Ändringar på en webbsida: Mindre ändringar som att uppdatera en lista eller korrigera enstaka ord räknas inte alltid som färska uppdateringar. Utökning av innehåll och signifikanta omskrivningar är viktigare för algoritmen.
 • Nya webbsidor: Nyligen publicerade sidor kan anses vara färskare än äldre sidor.
 • Uppdateringsfrekvens: Sidor som uppdateras regelbundet med kvalitativt innehåll kan anses vara mer relevanta.
 • Nyhetsvärde: För sökningar som är nyhetsdrivna, såsom stora händelser eller breaking news, prioriteras innehåll som är uppdaterat och färskt över äldre innehåll.
 • Användarsignaler: Interaktioner från användare såsom hur de delar och citerar innehållet kan också påverka uppfattad färskhet.

Tillämpning av Freshness i SEO Strategi

För att dra nytta av Freshness Algorithm i SEO-arbetet, finns det flera taktiker som digitala marknadsförare bör ha i åtanke:

 • Uppdatera regelbundet: Att regelbundet uppdatera sidor, särskilt de sidor som tros ha ”färskhetsvärde”, kan hjälpa till att signalera till sökmotorer att innehållet är aktuellt.
 • Ompublicera innehåll: Genom att ompublicera innehåll med ny information och datum kan man ibland ge sidor en färskhetsboost.
 • Lägg till innehåll: Kontinuerligt lägga till relevant och nytt innehåll på webbplatsen, vilket kan innebära att skriva blogginlägg, artiklar eller andra typer av uppdaterat material.
 • Rapportera händelser: Att snabbt kunna rapportera om branschnyheter eller händelser kan hjälpa till att uppfatta en webbplats som en färsk informationskälla.
 • Använd datumstämplar: Att inkludera publiceringsdatum kan påverka algoritmens bedömning av innehållets färskhet.
 • Kontextuell aktualitet: Även äldre innehåll som ofta uppdateras för att reflektera den senaste informationen eller statistiken kan dra nytta av färskhetsfaktorn.

Utmaningar och överväganden

Det är viktigt att notera att Freshness Algorithm inte är passande för allt innehåll. Vissa ämnen, så kallade ”evergreen topics”, kräver inte regelbundna uppdateringar och kan behålla sin relevans över tid utan att anses vara oaktuella. Vidare kan överdrivet fokus på att bara producera ”färskt” innehåll på bekostnad av kvalitet och djup leda till dålig användarupplevelse, vilket kan skada sidans övergripande ranking.

Medan SEO fortfarande bygger grundligt på en mängd olika faktorer och tekniker, inklusive sökordsanalys, backlinks, och teknisk SEO, så är Freshness Algorithm en nyckelkomponent för att införliva tidsenlighet inom digital marknadsföring. Att integrera strategiska uppdateringar och tillämpa relevanta publikationstaktiker kan direkt påverka hur sidor rankas i sökresultaten.

FAQ

Hur påverkar Freshness Algorithm rankingen av innehåll i sökresultat?

Freshness Algorithm rankar färskt och uppdaterat innehåll högre i sökresultat för att säkerställa att användarna får tillgång till relevant och aktuell information för deras sökningar.

Vilka faktorer bedömer Freshness Algorithm för att bestämma färskhet på innehåll?

Faktorer som påverkar bedömningen av färskhet inkluderar ändringar på en webbsida, ålder på sidan, frekvens av uppdateringar, nyhetsvärde, användarsignaler och kontextuell aktualitet.

Vilka strategier kan digitala marknadsförare använda för att dra nytta av Freshness Algorithm i deras SEO-arbete?

Digitala marknadsförare kan dra nytta av Freshness Algorithm genom att regelbundet uppdatera och publicera nytt innehåll, ompublicera innehåll med ny information, rapportera om branschnyheter och använda datumstämplar för att signalera färskhet.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: