Blog

First Input Delay (FID)

First Input Delay (FID) är mäter tiden från när en användare först interagerar med en sida (exempelvis klickar på en länk) till dess att webbläsaren faktiskt börjar bearbeta resultatet av interaktionen.

Betydelse inom SEO

FID är en av de tre mätvärden som utgör Googles ”Core Web Vitals”. Googles algoritmer använder dem för att bedöma sidans övergripande användarupplevelse och de ingår i sökmotorns rankingfaktorer. En låg FID indikerar att en sida är snabb och responsiv, vilket kan bidra till en högre placering i sökresultaten, eftersom Google prioriterar sidor som erbjuder en god användarupplevelse.

Mätning och Optimering:

FID mäts i millisekunder och den rekommenderade tröskeln som man bör sikta på är under 100 ms, för att skapa en smidig användarupplevelse. För att optimera FID bör webbutvecklare se över och minimera eventuella blockerande JavaScript eller tunga tasks som kan försena sidans möjlighet att svara på användarinteraktion.

Metoder för att förbättra FID inkluderar:

  1. Minimering eller undvikande av tunga scripts.
  2. Implementering av lazy loading-tekniker så att JavaScript endast laddas när det behövs.
  3. Användning av web workers för att köra skript i bakgrunden.
  4. Borttagning eller minimering av tredjeparts-skript som kanske inte är nödvändiga.

Genom att använda verktyg som Google’s PageSpeed Insights, Lighthouse, eller Chrome User Experience Report (CrUX), kan webbplatsägare och utvecklare mäta deras FID och identifiera eventuella förbättringsområden för att förbättra sin ranking och användarupplevelse.

.

FAQ

Vad är First Input Delay (FID)?

First Input Delay (FID) är ett mått på tiden det tar från det att en användare först interagerar med en sida till det att webbläsaren kan börja bearbeta denna interaktion.

Vad kan jag göra för att förbättra First Input Delay (FID)?

För att förbättra FID rekommenderas det att bryta ner långa uppgifter till mindre bitar, optimera och försena laddningen av JavaScript, samt optimera main thread-aktivitet.

Varför är First Input Delay (FID) viktigt inom SEO?

FID är en av Googles Core Web Vitals, som används för att mäta användarupplevelsen på webbsidor. En låg FID indikerar en snabb respons på användarinteraktioner, vilket är avgörande för en positiv användarupplevelse och kan bidra positivt till en webbplats sökmotorranking.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: