Blog

First Contentful Paint (FCP)

First Contentful Paint (FCP) används för att mäta tiden från det att en sida börjar laddas till det att sidans innehåll visas på skärmen. Detta kan innefatta text, bilder, SVG-element, eller annat innehåll som ger användaren en indikation om att sidan är på väg att laddas.

Betydelse inom SEO

FCP är en av flera faktorer som Google använder för att utvärdera en webbsidas användarupplevelse, vilket är avgörande för sökmotoroptimering (SEO). En snabb FCP anger att en sida laddas effektivt, vilket kan bidra till en positiv användarupplevelse och potentiellt även högre ranking i sökmotorresultaten. Google har indikerat att laddningstider är en rankingfaktor, och en snabb FCP är därför betydelsefull att optimera.

Hur förbättrar jag FCP?

För att förbättra FCP bör webbutvecklare och SEO-specialister fokusera på att minska serverns svarstid, optimera inläsning av externa resurser så som CSS och JavaScript, samt prioritera inladdningen av innehåll som syns i användarens synfält (above-the-fold content). Att använda moderna bildformat som WebP kan också bidra till att minska laddningstider för bilder.

Verktyg för mätning

FCP kan mätas med verktyg följande verktyg: 

  • Google PageSpeed Insights
  • Lighthouse
  • Chrome DevTools

Dessa verktyg ger detaljerad information om laddningstiderna och rekommendationer om hur man kan förbättra webbsidans prestanda.

Viktigt att notera

Även om FCP är en indikator för webbplatsens laddningsprestanda, är det viktigt att arbeta med en kombination av prestandamått för att få en heltäckande bild av webbplatsens hastighet och användarupplevelse. Andra relaterade mätvärden inkluderar Largest Contentful Paint (LCP), Time to Interactive (TTI) och Cumulative Layout Shift (CLS). Att optimera för en snabb FCP bör ses som ett steg i en större strategi för prestandaoptimering inom teknisk SEO.

FAQ

Hur kan man optimera för en snabb First Contentful Paint?

För att förbättra FCP bör man minska serverns svarstid, optimera inläsning av externa resurser som CSS och JavaScript, och prioritera inladdningen av innehåll som syns i användarens synfält. Att använda moderna bildformat som WebP kan också hjälpa till att minska laddningstiderna för bilder.

Vad är First Contentful Paint (FCP)?

First Contentful Paint (FCP) är en prestandametrik inom SEO som mäter tiden från det att en sida börjar laddas till det att något innehåll visas på skärmen, såsom text, bilder eller SVG-element.

Varför är First Contentful Paint viktigt för SEO?

FCP är viktigt för SEO eftersom det påverkar användarupplevelsen på en webbsida. En snabb FCP indikerar att sidan laddas effektivt, vilket kan förbättra användarnas upplevelse och potentiellt leda till högre rankning i sökmotorresultaten.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: