Blog

Fetch as Google

Fetch as Google var en funktion i Googles Search Console (tidigare Webmaster Tools) som tillät webbplatsägare och SEO-experter att be Google att crawla och indexera en vald URL på deras webbplats. Verktyget gav även användarna möjlighet att se hur Googlebot ser sidan, vilket var särskilt användbart för att diagnosticera och lösa potentiella problem som kunde påverka hur sidan indexeras och rankas i sökresultaten.

Därför användes Fetch as Google

1. Felsökning: Om webbplatsägare misstänkte att tekniska problem förhindrade en sida från att visas korrekt i Googles index, kunde de använda Fetch as Google för att testa hur Googlebot hämtade och renderade sidan.

2. Snabbare indexering: Om en viktig uppdatering hade gjorts på en sida och webbplatsägaren ville att ändringen skulle reflekteras snabbt i sökresultaten, kunde de använda verktyget för att begära en omedelbar crawl.

3. Renderingskontroll: SEO-specialister kunde granska hur sidor som använder JavaScript renderas av Googlebot, för att säkerställa att innehållet indexeras korrekt.

Hur gick det till? 

Användaren navigerade till Fetch as Google i Search Console och angav den URL som skulle kontrolleras. De kunde välja antingen att hämta URL:en som Googlebot för desktop eller som Googlebot för mobila enheter. Efter att URL:en hämtats kunde sidans status kontrolleras. Om sidan var framgångsrikt hämtad kunde användaren begära indexering, vilket var särskilt användbart efter att ha åtgärdat fel eller publicerat nytt innehåll.

Den nya versionen av Fetch as Google

Vid lanseringen av den uppdaterade versionen av Google Search Console i början av 2018, ersattes Fetch as Google gradvis av URL Inspection Tool. Detta verktyg erbjuder liknande funktionalitet, men med fler detaljer och insikter om den valda sidans indexering och skick i Googles index.

Användningen av URL Inspection Tool är ett centralt moment i teknisk SEO och bör anammas av alla som sysslar med SEO för att förbättra och hålla koll på deras webbplatsers hälsa och synlighet i Google sökresultat.

FAQ

Vad är syftet med Fetch as Google?

Fetch as Google (nu känd som URL Inspection Tool) används för att begära att Googlebot hämtar och indexeras en specifik URL på en webbplats. Syftet är att övervaka hur Googlebot ser och renderar sidan och att snabbt identifiera eventuella tekniska problem som kan påverka indexeringen och rankingen i sökresultaten.

Vad ersatte Fetch as Google?

Fetch as Google ersattes gradvis av URL Inspection Tool vid lanseringen av den uppdaterade versionen av Google Search Console. URL Inspection Tool erbjuder liknande funktionalitet som Fetch as Google, men ger mer detaljerade insikter om sidans indexering och status i Googles sökindex.

Vilka problem kan man lösa med Fetch as Google?

Fetch as Google kan användas för att felsöka tekniska problem som kan förhindra korrekt indexering av en sida. Det kan även användas för att begära snabbare indexering av ändringar som gjorts på en sida. Dessutom kan verktyget användas för att granska hur sidor som använder JavaScript renderas av Googlebot.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: