Blog

Featured Snippet Optimering

Featured Snippet-optimering är en specifik metod inom sökmotoroptimering (SEO) som syftar till att anpassa delar av en webbplats så att dess innehåll blir valt av sökmotorer som Google att visas som ett ”featured snippet”.

Ett featured snippet är ett utvalt utdrag som visas på sökresultatsidan, ofta högst upp, och är avsett att direkt besvara användarens sökfråga. Dessa utdrag kallas ibland för ”position noll” eftersom de visas över de organiska sökresultaten.

Featured snippets introducerades av Google i 2014 som ett sätt att snabbt ge svar på användares frågor direkt på sökresultatsidan. Med tiden har dessa blivit allt viktigare för webbplatsägare och marknadsförare som strävar efter att öka synligheten och driva trafik till sina sidor. Att få sitt innehåll utvalt som ett featured snippet kan också ses som en kvalitetsstämpel, eftersom Google väljer innehåll som de anser är särskilt relevant och trovärdigt.

Typiska Format för Featured Snippets

Det finns flera olika format av featured snippets och optimering kan variera beroende på vilket typ av snippet man siktar på:

 • Paragraf-format: En kort text som svarar på sökfrågan.
 • List-format: En punktlista eller numrerad lista.
 • Tabell-format: Data presenteras i tabellform.
 • Video-format: Ett klipp från en video som ger svaret på sökfrågan.

Optimeringsstrategier

För att optimera för featured snippets, måste innehållet på sidan vara välstrukturerat och tydligt adressera specifika sökfrågor. Här är några konkreta steg för optimeringsprocessen:

1. Grundlig Sökordsanalys

2. Skapa Innehåll Som Direkt Svarar på Frågor

 • Strukturera innehåll runt frågor och ge koncisa, direkt svar.
 • Använd underrubriker (H2, H3) för att belysa frågor och svar på sidan.

3. Använd Rätt Format

 • Anpassa innehåll för att matcha de olika snippet-formaten. Exempelvis, lista steg eller punkter för listsnippets, strukturera data för tabeller, etc.

4. Tydlig och Koncis Stil

 • Google tenderar att välja snippet-utdrag som är till punkt och lättförståeliga. Håll svar klara och koncisa.

5. Använd Schema Markup

 • Implementera strukturerad data (schema markup) för att underlätta för sökmotorer att förstå och visa upp innehållet i rätt format.

6. Optimera För Mobil och Röstassistenter

 • Eftersom featured snippets ofta används för röstsök och mobilsök, se till att sidan är mobilvänlig och lättläst på olika enheter.

7. Page Authority och Backlinks

 • Sidor som väljs för featured snippets tenderar att ha god auktoritet. Stärk sidans auktoritet med kvalitativa bakåtlänkar och högkvalitativt innehåll.

8. Kompletterande Innehåll

 • Skapa relaterat innehåll runt området för att ge djup och bredd – det kan öka chansen att Google ser sidan som en auktoritativ källa.

9. Kommande Snippets och Trender

 • Håll dig uppdaterad om nya sorter av snippets och förbättringar av sökmotorers algoritmer för att anpassa strategin över tid.

10. Mätning och Uppföljning

 • Spåra och analysera när och hur din webbplats visas som ett featured snippet. Använd denna information för att finjustera och förbättra ditt innehåll kontinuerligt.

Utmaningar och Överväganden

Konkurrensen om featured snippets är hård, och även efter optimering finns det ingen garanti att en sida kommer att visas som ett snippet. Det är även viktigt att notera att medan ett snippet kan dra ökad trafik till en webbplats, kan det också hända att användare får sitt svar direkt på sökresultatsidan och därmed inte besöker själva webbplatsen.

FAQ

Vad kan jag göra om mitt innehåll väljs för ett featured snippet men informationen är inte längre korrekt?

Om informationen i ditt featured snippet inte längre är korrekt, bör du uppdatera innehållet på din webbplats så snart som möjligt. Google crawlar regelbundet webbsidor och uppdaterar featured snippets för att återspegla ny information. Så snart innehållet på din sida är uppdaterat med korrekt information, bör det återspeglas i snippetet efter en tid. Du kan även använda Google Search Console för att begära en ny crawl av sidan.

Kan jag markera eller flagga ett specifikt stycke på min sida för att öka chansen att det blir ett featured snippet?

Medan du inte kan "flagga" ett visst stycke för Google, kan du öka chansen att det väljs genom att använda rätt strukturerad data (schema markup) och forma innehållet så att det direkt svarar på en specifik sökfråga. Att ha innehållet i ett tydligt och lättläst format med rätt användning av rubriker (H2, H3) kan också hjälpa Google att identifiera relevant innehåll att visa som ett featured snippet.

Kan jag ansöka eller be Google att använda mitt innehåll som ett featured snippet?

Det finns ingen process där man kan ansöka om att få sitt innehåll som ett featured snippet. Google väljer automatiskt ut featured snippets baserat på deras algoritmer som identifierar innehåll som bäst svarar på användarens sökfråga. Genom att följa bästa praxis för SEO och utveckla högkvalitativt och relevant innehåll kan du öka chanserna att ditt innehåll väljs.

På vilket sätt kan featured snippets påverka min organiska trafik?

Featured snippets kan både positivt och negativt påverka din organiska trafik. Å ena sidan kan ett featured snippet öka synligheten för din webbplats och uppmuntra användare att klicka för att läsa mer. Å andra sidan, om ett snippet ger användaren hela svaret de behöver, kanske de inte känner ett behov av att besöka din webbplats. Det är viktigt att utforma ditt innehåll så att det väcker intresse och uppmuntrar besök till din webbplats för ytterligare information.

Hur ofta uppdaterar Google featured snippets och hur kan jag behålla min position?

Google uppdaterar featured snippets löpande baserat på nya data, innehållsuppdateringar och förändringar i deras algoritmer. För att behålla din position som ett featured snippet är det viktigt att du kontinuerligt uppdaterar och underhåller ditt innehåll så att det är relevant och av hög kvalitet. Dessutom bör du följa med i de senaste SEO-trenderna och göra eventuella justeringar i ditt innehåll och din webbplats baserat på dessa förändringar. Analysera också din webbplatsprestanda via SEO-verktyg och Google Analytics för att förbättra och anpassa dina strategier.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:
Innehåll