Blog

Exit Page

En exit page är den sista sidan en användare besöker innan de lämnar en webbplats. Det är inte att förväxla med en ”bounce”, där en användare lämnar webbplatsen från den första sidan de landar på utan att interagera.

En exit page kan vara vilken sida som helst på en webbplats där användaren har besökt flera sidor men sedan väljer att avsluta sin session. Exits sker till följd av olika orsaker kanske finner användaren informationen de söker, eller så kanske sidan inte uppfyller deras förväntningar.

Varför är Exit Pages Viktiga?

Att förstå och analysera exit pages är viktigt för flera anledningar:

 1. Förbättra användarupplevelsen: Genom att analysera exit pages kan du upptäcka problem med innehållet eller navigeringen som kan ha orsakat att användare lämnar webbplatsen.
 2. Minska avvisningsfrekvensen: Genom att göra exit pages mer engagerande kan du uppmuntra längre sessioner och fler konverteringar.
 3. Identifiera tekniska problem: En hög exit-rate på en specifik sida kan indikera tekniska problem som lång laddningstid eller trasig funktionalitet.
 4. Optimering av konverteringsvägar: Analysera exit pages på vägar som är avsedda att leda till konverteringar kan avslöja var användare tappar intresse och hur du kan justera strukturen för bättre resultat.

Hur mäter man Exit Pages?

Du kan mäta och analysera exit pages genom verktyg som Google Analytics. Här kan du se exit-procentandelar för varje sida, vilket är antalet exits dividerat med det totala antalet sidvisningar för sidan. Genom att utvärdera denna data kan du identifiera vilka sidor som har högst exit-procentandel och behöver uppmärksamhet eller förbättring.

Hur förbättrar man Exit Pages?

Att förbättra dina exit pages kan innebära flera olika strategier:

 • Optimering av innehåll: Se till att innehållet är tydligt, relevant och tilltalar din målgrupp.
 • Förbättra design och användbarhet: En välorganiserad sida med intuitiv navigering och layout kan underlätta för användare att hitta det de söker.
 • Snabba upp sidans laddningstid: En snabb webbplats förbättrar användarupplevelsen och kan minska exit-procentandelen.
 • Starka uppmaningar till handling (CTA): Uppmuntra användare att ta nästa steg på webbplatsen med effektiva CTA:er.
 • Anpassning efter användarintention: Förstå varför användare besöker en viss sida och tillhandahåll relevant innehåll som uppfyller deras behov och önskemål.

Integration med konverteringsoptimering (CRO)

Att arbeta med exit pages är inte bara en fråga om SEO, det är också nära kopplat till CRO. Genom att förbättra de sidor där användare vanligen lämnar sidan kan du öka chanserna för konverteringar. Detta innebär ofta A/B-testning av olika versioner av en sida för att se vilken som har bättre prestanda när det gäller att behålla användarna och uppmuntra dem till att konvertera.

Best Practices för Exit Page Analys och Optimering

 • Analysera exit-rates regelbundet för att identifiera mönster och trender över tid.
 • Utforska användarinteraktioner på sidan för att förstå beteenden som leder till exits.
 • Använd heatmap-verktyg för att identifierar var användare klickar och vad som ignoreras på exit pages.
 • Testa olika typer av innehåll och designelement för att se vad som minskar exit-rates.
 • Optimera för mobilanvändning, då en betydande del av webbtrafiken oftast kommer från mobila enheter.

Exit pages är kritiska punkter inom SEO och digital marknadsföring som kan ge insikt i potentiella svagheter på en webbplats. Ett strategiskt tillvägagångssätt för analys och optimering av exit pages kan leda till betydande förbättringar i användarupplevelsen, minska avvisningsfrekvensen och öka konverteringsfrekvenserna. Som SEO-experter och marknadsförare är det nyckeln att regelbundet granska dessa utträdespunkter, förstå användarintentioner och implementera förändringar för att optimera både sidan och den övergripande prestationen av webbplatsen.

FAQ

Hur kan A/B-testning av exit pages bidra till att förbättra dem?

Genom A/B-testning kan du jämföra två versioner av en sida för att se vilken som presterar bättre med avseende på att behålla användare och uppmuntra konvertering. Genom att experimentera med olika innehåll, designlayout, CTA:er och andra element kan du utvärdera vad som mest effektivt minskar exit-rates och förbättrar användarupplevelsen.

Hur kan man skilja mellan en exit page och en bounce i analysverktyget?

I analysverktyg som Google Analytics syftar "Bounce Rate" på andelen enkelsidssessioner, där användaren lämnar webbplatsen från landningssidan utan att interagera. Exit Rate, å andra sidan, mäter hur ofta användare lämnar webbplatsen från en specifik sida efter att ha besökt andra sidor. Detta visas vanligtvis som en procentandel av alla sidvisningar som slutade med att den sidan var den sista i sessionen.

När är det mest kritiskt att analysera exit pages?

Det är kritiskt att analysera exit pages regelbundet eller i sammanhang med specifika händelser, som efter större uppdateringar av webbplatsen, kampanjer eller förändringar i trafikflödet. Det är speciellt viktigt att granska exit rates på sidor som är viktiga för konverteringen eller användarens resa på webbplatsen.

Vilka indikationer finns det att en exit page faktiskt signalerar ett problem snarare än normal användarbeteende?

Om en sida har en ovanligt hög exit-procentandel jämfört med andra sidor på webbplatsen kan det vara en indikation på ett problem. Speciellt om sidan är avsedd att leda användare mot en konvertering, som en kassida eller en leadsformulär-sida, kan höga exit-procentandelar signalera att användare möter hinder som förhindrar dem från att slutföra sin avsedda handling.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: