Blog

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) fungerar som en oumbärlig del av internetinfrastrukturen, fungerande som internets telefonkatalog; det översätter mänskligt begripliga domännamn (såsom google.com) till IP-adresser som nätverksutrustningen behöver för att ladda resurser på internet.

Förståelse av DNS är väsentlig för SEO-specialister eftersom DNS påverkar hur snabbt en domän kan nås, vilket i sin tur kan påverka webbplatsens sökmotorrankningar.

Definiering av DNS

DNS är ett hierarkiskt och decentraliserat namngivningssystem för datorer, tjänster eller andra resurser anslutna till Internet eller ett privat nätverk. Det associerar information med domännamn som tilldelats varje enhet som ansluter till Internet. Exempelvis när en användare skriver in en webbadress i en webbläsare, omvandlar DNS domännamnet till en IP-adress som datanät vet hur det ska hitta.

DNS komponenter och funktioner

För att utföra denna omvandling, använder DNS en distribuerad databas och använder ett system av domännamnsservrar som inkluderar:

 • Rotserver: Den högsta nivån i DNS-hierarkin som känner till information om varje toppdomän (TLD) server och hur man når dem.
 • Toppnivå Domänserver (TLD-server): Hanterar toppdomäner såsom .com, .org, .net och landskodstoppdomäner som .se (Sverige), .uk (Storbritannien) osv.
 • Auktoritativ Namnserver: Den server som håller i den faktiska data associerad med domännamn, inklusive A-post (adresspost) och MX-post (mail exchange) bland andra.

När en användares dator ställer en fråga till DNS, till exempel för att ladda en webbsida, händer följande:

 1. Användarens dator kontaktar en rekursiv resolver, även känd som en DNS-lookup tjänst, vanligen tillhandahållen av användarens internetleverantör (ISP).
 2. Resolvern frågar en rotserver som pekar på en TLD-server för den relevanta toppdomänen.
 3. Därefter leder TLD-servern resolvern till den auktoritativa namnservern för den önskade domänen.
 4. Slutligen får resolvern den specifika IP-adressen från den auktoritativa namnservern och skickar tillbaka informationen till användarens dator.

Vikten av DNS för SEO

För en SEO-specialist innebär förståelsen av DNS flera viktiga faktorer för att optimera webbplatser och deras innehåll för bättre synlighet:

 • Hastighet och Tillgänglighet: Webbsidors laddningstider är kritiska för användarupplevelsen och SEO. Ett snabbt och pålitligt DNS bidrar till bättre interaktionstider och hjälper till att minska avvisningsfrekvenserna.
 • Uptime: Servertillförlitlighet garanterar att webbplatsen förblir tillgänglig och undviker nedtid, vilket kan skada sökmotorrankningar.
 • DNS-propagation: När förändringar görs, till exempel när en domän flyttas till en ny server, kan DNS-uppdateringar ta tid att sprida över internet, vilket temporärt kan påverka både användarupplevelse och SEO-prestanda.

SEO och DNS Optimering

För att maximera webbplatsens prestanda i sökmotorernas ögon, bör SEO-specialister se över följande områden relaterat till DNS:

 • Välj en pålitlig DNS-leverantör: En högkvalitativ DNS-tjänst kan förbättra upplösningstiden och öka webbplatsens tillgänglighet.
 • Konfigurera DNS-poster korrekt: Korrekt konfigurerade A, AAAA, och CNAME-poster är nödvändiga för optimal upplösning och routing.
 • Använda snabba och välanpassade TTL (Time to Live) värden: TTL värden dikterar hur ofta en resolver hämtar en ny kopia av DNS-information. Anpassade värden kan hjälpa till att balansera belastningen och minimera propageringstid.

Tillförlitlighet av DNS

Aktiviteter som DNS spoofing eller cache poisoning kan omdirigera användare till skadliga webbplatser, vilket negativt kan påverka en webbplats sökmotorranking och rykte. För att skydda mot sådana attacker är det viktigt att implementera säkerhetstekniker såsom DNSSEC (Domain Name System Security Extensions).

DNS är ett avgörande element i websidors tillgänglighet och prestanda. Korrekt konfigurering och underhåll av DNS är avgörande för optimal SEO-prestanda. SEO-experter måste vara utrustade med kunskapen att övervaka och finjustera DNS-inställningar för att säkerställa högsta möjliga sökmotorrankingar. Att förbise DNS:s roll i den bredare SEO-strategin kan resultera i missade möjligheter och potentiellt skadade digitala tillgångar.

FAQ

Hur kan DNS-optimering förbättra SEO-prestanda?

Genom att välja en tillförlitlig DNS-leverantör, korrekt konfigurera DNS-poster och använda snabba TTL-värden kan SEO-specialister förbättra webbplatsens prestanda i sökmotorerna. Att ha en effektiv DNS-strategi kan bidra till att öka webbplatsens synlighet och användarupplevelse.

Vad är skillnaden mellan en rekursiv resolver och en auktoritativ namnserver?

En rekursiv resolver fungerar som en mellanhand som tar emot DNS-queries från klienter, som en användares dator, och frågar andra DNS-servrar för att lösa upp förfrågan till en IP-adress. En auktoritativ namnserver lagrar de faktiska DNS-posterna för en domän, såsom IP-adressen och MX-posterna, och svarar med denna information när en rekursiv resolver ställer en förfrågan.

Varför är DNS viktigt för SEO?

DNS spelar en avgörande roll för en webbplats tillgänglighet och prestanda. En korrekt konfigurerad och välhanterad DNS kan bidra till snabbare laddningstider, minskad avvisningsfrekvens och därigenom påverka positivt webbplatsens sökmotorrankningar.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: