Blog

Dead-End Page

En Dead End Page avser en webbsida som inte erbjuder några ytterligare länkar eller vägar för användaren att fortsätta sin navigering på webbplatsen. Sådana sidor kan skapa en dålig användarupplevelse eftersom besökaren når ett slut på sin resa utan möjlighet att enkelt utforska relaterat innehåll eller utföra ytterligare handlingar. Det kan leda till ökad avvisningsfrekvens och förkortad sessionstid vilket potentiellt negativt påverkar sajtens sökmotorrankning.

För att undvika att en sida blir en dead-end bör man inkludera interna länkar till relevant innehåll, uppmana till handlingar (calls-to-action, CTA) som att prenumerera på nyhetsbrev, ladda ner resurser eller direktiv till andra relevanta sidor på webbplatsen. Länkar som leder till sidor som förklarar eller utvecklar koncepten på den aktuella sidan ger också ett mervärde och sätt för sökmotorer och användare att upptäcka relaterat innehåll.

Implementering

Vid konstruktion eller optimering av en webbsida ska designers och innehållsskapare strategiskt placera interna länkar och CTA:er som guidar användaren till nästa logiska steg i deras informations- eller köpresa. Länkarna bör vara relevanta och värdefulla för användaren, samt ha ankartexter som tydligt anger vad användaren kan förvänta sig att hitta på målsidan. Vidare bör man försäkra sig om att alla sidor på webbplatsen är åtkomliga från åtminstone en annan sida inom samma domän.

Betydelse För SEO

Dead-end pages kan ha en negativ inverkan på sökmotoroptimeringen eftersom de kan signalera till sökmotorer att innehållet är isolerat eller inte tillräckligt integrerat med resten av webbplatsen. Effektiva interna länkar är avgörande för att sökmotorer ska kunna crawla och indexera en webbplats effektivt, och för att sprida länkjuice (sidans auktoritet) internt på webbplatsen. En välstrukturerad webbsida, utan dead-ends, hjälper till att bygga en stark sitestruktur som gynnar användarupplevelsen och webbplatsens synlighet i sökresultaten.

FAQ

Är det ett problem att ha externa länkar på en sida utan interna länkar, och kan det skapa en dead end?

Att endast ha externa länkar på en sida är inte optimalt för användarupplevelse eller SEO. Även om det inte tekniskt sett skapar en dead end i sig, bidrar det inte till användarens möjlighet att djupdyka ytterligare i ditt webbplatsinnehåll. För bästa praxis bör sidor ha en balans av både interna och externa länkar för att främja vidare navigering inom webbplatsen och minska risken för dead ends.

Hur ofta bör interna länkar uppdateras för att förhindra dead end pages?

Interna länkar bör granskas och uppdateras regelbundet, särskilt om innehållet på webbplatsen ändras eller nya sidor läggs till. Det är en god praxis att genomföra periodiska SEO-audits för att identifiera brutna länkar och möjligheter att skapa nya interna länkar som förbättrar användarens navigationsvägar.

Kan en sida som leder till en kontaktsida eller ett formulär betraktas som en dead end page?

Nej, om en sida på ett naturligt och logiskt sätt leder till en kontaktsida eller ett formulär som nästa steg i användarresan, betraktas det inte som en dead end. Faktum är att det kan vara en mycket effektiv strategi för att konvertera en besökare till en lead eller kund, så länge användaren har tydliga alternativ efter att ha fyllt i formuläret eller kontaktat företaget.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: