Blog

De-Indexering

De-indexering betyder att en webbsida eller webbplats tas bort från en sökmotors index. Då syns sidan inte längre i sökresultatet vilket gör den osynlig för användare som söker efter liknande innehåll eller sökord.

Varför sker en De-indexering?

Det finns olika anledningar till varför en sida eller webbplats kan de-indexeras av sökmotorer som Google. Både manuella åtgärder, tekniska fel och säkerhetsproblem kan leda till att en sida tas bort från sökresultaten. Här är de vanligaste orsakerna: 

  • Manuell åtgärd: Sökmotorer som Google kan manuellt de-indexera en sida eller webbplats om den bryter mot sökmotorernas riktlinjer. Exempel på överträdelser inkluderar användandet av dold text, keyword stuffing, eller att vara del av ett link-scheme.
  • Tekniska fel: De-indexering kan också ske på grund av tekniska misstag, såsom felaktig användning av noindex-taggar, felaktiga robots.txt-filer eller meta-taggar som instruerar sökmotorer att inte indexera sidan.
  • Säkerhetsproblem: Webbplatser som hackas eller innehåller skadlig kod kan också temporärt eller permanent de-indexeras.
  • Låg kvalitet: Webbplatser med låg kvalitet på innehållet eller tunna affiliate-sidor som inte tillför mervärde kan degraderas och så småningom de-indexeras.

Åtgärdsprocess

Om en webbsida oavsiktligt de-indexeras, bör följande steg övervägas:

  1. Kontrollera robots.txt-filen för att säkerställa att inga viktiga sidor blockeras.
  2. Undersök sidans meta-taggar för att bekräfta att de inte innehåller noindex-instruktioner.
  3. Se över Google Search Console (tidigare Webmaster Tools) för manuella åtgärdsmeddelanden och adressera problemen som anges där.
  4. Om sidan har blivit hackad, sanera den och begär sedan en granskning via Google Search Console.

Glöm inte åter-indexering

Efter att problemen åtgärdats kan en begäran om åter-indexering skickas till sökmotorn via dess verktyg för webbansvariga. Detta meddelar sökmotorn att sidan bör granskas på nytt och potentiellt återinföras i indexet. Tiden det tar för en sida att bli åter-indexerad varierar beroende på olika faktorer, inklusive sajtens auktoritet och sökmotorns schemaläggning. Men detta är ett viktigt steg som framförallt är avgörande för SEO.

Observera att de-indexering kan ha stor inverkan på organisk trafik och bör hanteras noggrant. Att förstå och rätta till orsakerna bakom de-indexering är avgörande för att återställa synlighet i sökresultaten.

FAQ

Hur kan jag återindexera en de-indexerad sida?

För att återindexera en de-indexerad sida bör du kontrollera och åtgärda eventuella tekniska fel, som incorrect noindex-taggar eller felaktig robots.txt-fil. Även adressera eventuella säkerhetsproblem eller låg kvalitet på innehållet. Efter att problemen har lösts kan du skicka en begäran om återindexering via sökmotorns verktyg för webbansvariga och vänta på att sidan granskas och återinförs i sökmotorns index.

Vad är de-indexering?

De-indexering avser processen där en webbsida eller webbplats tas bort från en sökmotors index. Det innebär att sidan inte längre visas upp i sökresultaten och blir osynlig för användarna.

Varför kan en webbsida bli de-indexerad?

Det finns flera möjliga orsaker till de-indexering. Det kan vara på grund av manuella åtgärder från sökmotorer vid överträdelse av riktlinjer, tekniska fel som noindex-taggar eller robots.txt-filer, säkerhetsproblem eller låg kvalitet på innehållet.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: