Blog

Cumulative Layout Shift (CLS)

Cumulative Layout Shift (CLS) mäter den visuella stabiliteten av en webbsida och huruvida element på sidan förskjuts oväntat under laddningstiden.

Cumulative Layout Shift är en del av Googles Core Web Vitals. Det är ett set av specifika faktorer som Google anser viktiga vid bedömningen av en webbsidas användarvänlighet. En hög CLS-score kan negativt påverka användarupplevelsen, eftersom innehåll som rör sig oväntat kan leda till felklickningar och en frustrerande upplevelse för användaren.

Bakgrund

Core Web Vitals (inklusive CLS) blev en rankingfaktor i Googles algoritm under 2020. Detta var ett steg i Googles strävan att göra webben mer användarvänlig, genom att prioritera sidor som laddar snabbt och är stabila i sin layout.

Hur CLS Mäts

CLS beräknas genom att registrera och utvärdera alla oväntade layoutförskjutningar som inträffar under en sidas laddningstid. En layoutförskjutning inträffar när ett synligt element på sidan ändrar sin position från en renderad frame till nästa.

Förbättring av CLS

För att förbättra en webbsidas CLS bör webbutvecklare säkerställa att allt innehåll på sidan har reserverade utrymmen innan de laddas, vilket förhindrar oväntade förflyttningar. Detta inkluderar att specificera storlek för bilder och inbäddade element innan de laddas och undvika att införa innehåll ovanför befintligt innehåll, vilket kan flytta det nedåt på sidan. Att se till att webbfontar laddas på ett stabilt sätt och undvika annonser eller element som förändrar storlek dynamiskt är också viktigt för att reducera CLS.

Betydelse för SEO

En låg CLS-score är avgörande för att säkerställa en god användarupplevelse, vilket är en central komponent i SEO-optimering. En hemsida med låg CLS-score kan rankas högre i Googles sökresultat, då algoritmen premierar sidor som erbjuder en stabil användarupplevelse. Att ha en webbsida med minimal CLS är alltså inte bara bra för besökaren utan även för webbsidans synlighet och ranking i sökmotorer.

FAQ

Varför är CLS viktigt inom SEO?

CLS är viktigt inom SEO eftersom Google har börjat använda användarupplevelse som en rankingfaktor. Webbplatser med låga CLS-värden ger en mer förutsägbar och behaglig användarupplevelse, vilket kan leda till bättre ranking i sökmotorerna.

Vilka best practices kan användas för att förbättra CLS?

För att förbättra CLS bör man säkerställa att storlekar för mediaelement (t.ex. bilder och annonser) specificeras, undvika injicering av nytt innehåll ovanför befintligt innehåll och använda CSS-aspekter för att specificera höjd och bredd. Genom att följa dessa best practices kan man minska oväntade layoutskiften och förbättra användarupplevelsen.

Vilka tekniska faktorer kan påverka CLS?

Några tekniska faktorer som kan påverka CLS inkluderar bilder och annonser som laddas utan att förbehålla plats, dynamiskt genererat innehåll, webbfonters renderingsfördröjningar och oväntade uppdateringar av DOM-element. Det är viktigt att hantera dessa faktorer genom anpassad kodning och layoutplanering för att förbättra CLS-värden.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: