Blog

Crawl Budget

Crawl budget är en term inom sökmotoroptimering (SEO) som hänvisar till mängden av en webbplats innehåll och sidor som en sökmotor, som Google, allokerar till att crawla och indexera under en viss period.

Detta begrepp har avgörande betydelse för SEO då det påverkar hur ofta och vilka delar av en webbplats som blir genomsökta och tillgängliga i sökmotorers resultat.

Faktorer som påverkar crawl budget

Det finns en mängd olika faktorer som påverkar om, hur och hur ofta en webbplats crawlas av Google, bland annat:

 • Sidhastighet: Snabbare sidor kan crawlas mer effektivt, vilket gör att mer innehåll kan indexeras inom en given tidsperiod.
 • Robots.txt-filer: Instruktioner i en robots.txt-fil styr vilka sidor eller delar av en webbplats som sökmotorernas crawlers borde eller inte borde besöka.
 • Intern länkning: En strategisk plan för intern länkning kan hjälpa till att styra crawlers till de viktigaste sidorna.
 • Direktiv för meta robots: Specifika direktiv kan sättas på individuella sidor (t.ex. ”noindex”, ”nofollow”) för att instruera sökmotorer om hur de ska hantera dessa sidor och deras länkar vid crawling.
 • HTTP-statuskoder: Sökmotorer noterar huruvida en sida är tillgänglig (statuskod 200), har flyttats permanent (301), tillfälligt (302) eller är borta (404). Felaktiga koder kan slösa crawl budget genom onödig crawling av oåtkomliga eller irrelevanta sidor.
 • Nya länkar: Frekventa uppdateringar och nya inkommande länkar till en webbplats kan signalera att det är värt att besöka ofta.
 • Sökmotors algoritmer: Sökmotorer har egna algoritmer för att bestämma hur de ska allokera sin crawl budget, vilket är utom webbplatsägarens kontroll.

Optimering av crawl budget

För att maximera en webbplats exponering i sökmotorernas resultat är det viktigt att optimera crawl budget. Här är några praktiska steg:

 • Förbättra laddningstider: Se till att webbplatsens sidor har en snabb laddningstid för att sökmotorerna ska kunna krypa så många sidor som möjligt inom budgeten.
 • Hantera robots.txt: Använd robots.txt-filer för att blockera sidor som du inte vill att Google skall indexera.
 • Korrigera länkar och statuskoder: Identifiera och rätta till brutna länkar och felaktiga HTTP-statuskoder för att förhindra att budget slösas på irrelevanta sidor.
 • Sammanlänka relevanta sidor: Genom att skapa en logisk och effektiv intern länkstruktur kan du styra crawlers mot de mest relevanta och värdefulla sidorna.
 • Utnyttja sitemap.xml: Använd en uppdaterad sitemap.xml-fil för att hjälpa sökmotorn att upptäcka och indexera sidor mer effektivt.

Att effektivt hantera och optimera en webbplats crawl budget är ytterst viktigt för SEO-prestanda. Genom ovanstående åtgärder kan en webbplatsägare öka chansen att deras innehåll upptäcks och rankas av sökmotorerna, vilket bidrar till bättre synlighet och potentiellt mer trafik till webbplatsen.

FAQ

Hur påverkar sidhastighet Crawl Budget?

Webbplatser med snabb laddningstid kräver mindre resurser att crawla och kan därmed öka crawl budgeten. En snabb laddningstid kan bidra till att öka crawlfrekvensen och därigenom förbättra synligheten i sökresultaten.

Vad kan webbplatsägare göra för att optimera Crawl Budget?

För att effektivisera crawlbudgeten kan webbplatsägare förbättra laddningstiderna, se till att robot.txt-filen är korrekt strukturerad, eliminera dubbletter av innehåll, använda sitemap.xml och bygga en sund länkprofil. Det är också viktigt att regelbundet rensa upp brutna länkar och korrigera felkoder.

Varför är Crawl Budget viktigt för webbplatsens synlighet i sökresultaten?

Crawl budget påverkar direkt hur synlig en webbplats är i sökmotorernas ögon och hur snabbt nytt innehåll kan bli indexering och synligt i sökresultaten. Speciellt för stora webbplatser med många sidor är prioritering och effektivitetsåtgärder avgörande för att öka synligheten och trafiken till webbplatsen.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: