Blog

Core Web Vitals

Core Web Vitals är en samling av specifika faktorer som Google anser vara väsentliga för en webbplats användarupplevelse. Dessa vitala mätvärden för sajtens kärnprestanda spelar en avgörande roll i Googles sökmotoroptimeringsalgoritm och påverkar hur en webbplats rankas i sökresultaten.

Core Web Vitals består av tre primära mätvärden: Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) och Cumulative Layout Shift (CLS).

Largest Contentful Paint (LCP)

LCP mäter hur lång tid det tar för den största innehållselementet på en sida att laddas och bli synligt för användaren. Detta kan vara en stor bild, video eller en textblock. En bra LCP-prestanda anses vara när det största innehållselementet laddas inom 2,5 sekunder från det att sidan börjar laddas. En långsammare LCP kan indikera att sidans visuella innehåll tar för lång tid att laddas, vilket kan påverka användarupplevelsen negativt och därmed en webbplats sökmotorranking.

Förbättringsåtgärder

 • Optimering av bilder och videofiler för snabbare nedladdning.
 • Användning av moderna bildformat som JPEG 2000, JPEG XR eller WebP.
 • Implementering av ”lazy loading” där icke synliga bilder laddas in endast när de närmar sig användarens synfält.
 • Förbättring av serverns svarstid och användning av snabba webbhotell.

First Input Delay (FID)

FID mäter tiden från när en användare först interagerar med en sida (t.ex. klickar på en länk eller knapp) till den tidpunkten då webbläsaren faktiskt kan börja bearbeta händelsen. En ideal FID-tid är under 100 millisekunder. En hög FID indikerar att sidan är oresponsiv och kan skapa frustration hos användaren.

Förbättringsåtgärder:

 • Minimering av JavaScript-exekveringstid.
 • Deferring eller asynkron laddning av icke-kritiska JavaScript-filer.
 • Optimering av sidans interaktiva element för snabbare respons.

Cumulative Layout Shift (CLS)

CLS är ett mått på den visuella stabiliteten på en sida. Den mäter summan av alla oförutsedda layoutförändringar som sker under sidans livstid. En låg CLS-score, som ska vara under 0,1, är ideal eftersom den säkerställer att sidan är stabil och att innehållet inte hoppar runt som en följd av sent laddade bilder, annonser eller dynamiskt innehåll.

Förbättringsåtgärder:

 • Försäkra att bild- och videoelement har angiven bredd och höjd.
 • Stabilisering av annonselement före DOM är helt laddad.
 • Undvikning av nya innehåll som injiceras ovanför befintligt innehåll, annat än som svar på en användarinteraktion.

Betydelse för SEO

Core Web Vitals är en central del av Googles användarcentrerade prestationsmätningar och påverkar en webbplats sökmotorranking direkt och indirekt. En direkt påverkan kommer från hur Google uppfattar en sidas användbarhet baserat på dess prestandamätningar, medan en indirekt påverkan kommer från användarbetendet. En dålig användarupplevelse leder ofta till högre avvisningsfrekvens och försämrar andra användarsignaler som Google tar hänsyn till när de rankar webbplatser.

Praktiska Tips

 • Använd Googles verktyg som PageSpeed Insights och Chrome User Experience Report för att mäta och analysera Core Web Vitals.
 • Inför successiva tekniska förbättringar baserat på data från dessa verktyg.
 • Fortlöpande övervakning av webbplatsens prestanda och användarupplevelse är nödvändigt för att bibehålla och förbättra sökmotorrankningen.
 • Samverkan mellan webbutvecklare, webbdesigners och SEO-specialister är avgörande för att optimera Core Web Vitals effektivt.

Implementering:

För att sidan ska bli optimerade enligt Core Web Vitals krävs ofta tekniska och designmässiga förändringar. Det är viktigt att ha en iterativ process där förändringar implementeras, testas och förbättringar görs kontinuerligt. Optimering av Core Web Vitals bör integreras som en del av företagets övergripande SEO-strategi.

FAQ

Vad är Core Web Vitals?

Core Web Vitals är en samling kritiska prestandamätningar för användarupplevelse på webbplatser enligt Googles sökalgoritm. Dessa vitala mätvärden inkluderar Largest Contentful Paint, First Input Delay och Cumulative Layout Shift.

Hur påverkar Core Web Vitals SEO-rankingar?

Core Web Vitals har en direkt påverkan på hur Google rankar en webbplats baserat på användarupplevelse och prestandamätningar. En dålig prestanda kan leda till sämre sökmotorrankning och försämrad användarupplevelse.

Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra Core Web Vitals?

För att förbättra Core Web Vitals kan man optimera bilder och videofiler, minimera JavaScript-exekveringstid, stabilisera layouten och övervaka webbplatsens prestanda kontinuerligt. Samarbeta mellan utvecklare, designers och SEO-specialister är avgörande för framgångsrik optimering.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:

Innehållsförteckning

Innehåll