Blog

Client-Side

Client-Side refererar till all bearbetning av data och exekvering av skript som sker på användarens dator eller enhet när en webbsida eller applikation används, i motsats till på webbservern.

Användning inom SEO

Inom SEO är förståelsen för hur Client-Side-teknologier påverkar indexering och rankning av webbplatser fundamental. Sökmotorer har huvudsakligen crawlat och indexerat innehåll som genererats på server-sidan. Men då många moderna webbplatser använder sig av Client-Side scriptspråk som JavaScript för att dynamiskt generera innehåll, har Googles crawlers utvecklats för att kunna processa och förstå detta innehåll.

Best Practices

För att optimera en webbplats som använder Client-Side teknologier, bör följande best practices beaktas:

  • Server-Side Rendering (SSR) eller Universal Rendering: Detta innebär att innehåll förrenderas på servern innan det skickas till användarens enhet. Det minskar processtiden Client-Side och förbättrar indexering.
  • Progressive Enhancement: Tekniken innebär att grunden av webbplatsen fungerar utan JavaScript, och ytterligare funktionalitet läggs till endast när användarens webbläsare stöder det.
  • Time to First Byte (TTFB): Arbeta på att optimera svartider från servern för att förbättra upplevelsen och sidhastigheten för slutanvändaren.
  • Pre-rendering: Användning av pre-rendering tjänster eller hybridmetoder såsom Dynamic Rendering, för att tillhandahålla en statisk version av sidorna till sökmotorerna, samtidigt som en rik Client-Side användarupplevelse bibehålls.

FAQ

Hur påverkar Client-Side teknologier SEO?

Client-Side teknologier kan påverka SEO genom att sökmotorer föredrar och främst indexerar innehåll som genereras på server-sidan. Om Client-Side rendering används för att dynamiskt generera innehåll, måste sökmotorerna ha kapacitet att processa och förstå detta innehåll.

Vad är Client-Side teknologi?

Client-Side teknologi, eller klientsidan, refererar till all bearbetning av data och exekvering av skript som sker på användarens dator eller enhet när en webbsida eller applikation används. Det innefattar till exempel JavaScript och olika CMS-system som gör det möjligt att generera innehåll dynamiskt.

Vilka är några bästa praxis för att optimera Client-Side upplevelsen för SEO?

Några bästa praxis inkluderar att använda Server-Side Rendering (SSR) eller Universal Rendering för att förrendera innehållet på servern, vilket förbättrar indexering. Progressive Enhancement bör också övervägas, tillsammans med optimering av svartider från servern och användning av pre-rendering eller hybridmetoder för att tillhandahålla en statisk version av sidorna till sökmotorerna.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: