Blog

Client Error (Klientfel)

Client Error, eller klientfel, refererar till fel som uppstår när en webbserver inte kan utföra en förfrågan som har sänds av en klient, vanligtvis en webbläsare eller sökmotor.

I HTTP-protokollet representeras dessa fel av statuskoder i 400-serien. Dessa fel indikerar att förfrågan i sig har ett problem som behöver rättas till av den som gjorde förfrågan.

Betydelse i SEO

Inom sökmotoroptimering (SEO) är det särskilt viktigt att hantera klientfel effektivt, eftersom de kan påverka användarupplevelsen och sökmotorernas förmåga att krypa och indexera webbsidor korrekt. Några vanliga klientfel som kan påverka en webbplats SEO inkluderar:

404 Not Found: Detta fel uppstår när en sida som har begärts inte kan hittas på servern. Det kan bero på att sidan har flyttats utan att en 301-omdirigering har skapats, eller att URL:en har skrivits fel.

400 Bad Request: Detta indikerar att servern inte kan behandla förfrågan på grund av ett ogiltigt syntax.

403 Forbidden: Användaren försöker komma åt en resurs som de inte har behörighet till.

401 Unauthorized: Likt 403-felet men specifikt när autentisering krävs och har misslyckats eller inte ännu har tillhandahållits.

Hantering

En viktig del av teknisk SEO är att hitta och åtgärda dessa fel. Det är viktigt att övervaka webbplatsens HTTP-statuskoder med verktyg som Google Search Console eller annan mjukvara som kan kartlägga webbplatsen och identifiera problem. När klientfel identifieras bör åtgärder vidtas för att korrigera dem. Till exempel bör 404-fel hanteras genom att upprätta lämpliga 301-omdirigeringar till relevanta sidor, eller genom att skapa anpassade 404-sidor som hjälper användaren att hitta rätt.

FAQ

Hur bör klientfel inom SEO hanteras?

För att hantera klientfel inom SEO är det viktigt att övervaka webbplatsens HTTP-statuskoder och använda verktyg som Google Search Console för att identifiera problem. När klientfel identifieras bör rätt åtgärder vidtas, såsom att skapa korrekta ompekningar (301-omdirigeringar) eller skapa anpassade 404-sidor för att hjälpa användare att hitta rätt.

Vad är ett klientfel inom SEO?

Ett klientfel inom SEO hänvisar till fel som uppstår när en webbserver inte kan utföra en förfrågan från en klient, som exempelvis en webbläsare eller sökmotor. Detta kan indikera problem med förfrågan som behöver åtgärdas av den som skickade förfrågan.

Vilka vanliga klientfel kan påverka SEO?

Några vanliga klientfel som kan påverka SEO är 404 Not Found-fel, som uppstår när en begärd sida inte hittas på servern, 400 Bad Request-fel, som indikerar att en förfrågan har ogiltig syntax, och 403 Forbidden-fel, som nekar åtkomst till en resurs.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: