Blog

Brutna Länkar (Broken Links)

En bruten länk är en hyperlänk på en webbsida som inte längre leder till dess avsedda destination. Det kan bero på att sidan den pekar på inte längre finns, flyttats utan att en omdirigering har skapats, eller att det finns ett fel i URL:en. Ett gemensamt drag är att de resulterar i en felkod, oftast en ”404 Not Found” sida, när användaren klickar på dem.

Brutna länkar på en webbplats kan negativt påverka sökmotoroptimeringen (SEO) samt användarupplevelsen. Sökmotorer som Google använder länkar för att crawla och indexera webbplatser. När de stöter på brutna länkar kan det signalera en brist på underhåll eller aktuell innehållsuppdatering. Detta kan i sin tur leda till ett tapp i sökmotorernas förtroende för webbplatsen, vilket eventuellt minskar dess synlighet i sökresultaten.

Identifiering av Brutna Länkar

För att upprätthålla en hög SEO-standard och användarvänlighet bör brutna länkar identifieras och åtgärdas regelbundet. Detta görs med verktyg och webbtjänster som skannar webbplatsen för att hitta länkar som inte fungerar. Exempel på sådana verktyg inkluderar Google Search Console, Screaming Frog SEO Spider och Ahrefs.

Åtgärder

När brutna länkar upptäcks bör man vidta åtgärder för att korrigera dem. Det kan innebära att uppdatera länken till att peka på den korrekta URL:en, att återställa målsidan om den raderats av misstag, eller att implementera 301 omdirigeringar som pekar användaren till en relevant sida på webbplatsen.

Best Practice

För att minimera risken för brutna länkar är det viktigt att följa bästa praxis. Det innebär att undvika att förändra URL-strukturer i onödan, använda omdirigeringar vid omstrukturering av webbplatsen, kontrollera externa länkar regelbundet då externa resurser kan förändras utan varsel, och att upprätthålla en konsekvent webbplatsstruktur.

Innehållsuppdatering och Underhåll

Löpande innehållsuppdatering och webbplatsunderhåll är essentiellt för att behålla en länkstruktur utan brutna länkar. Planerade innehållsrevisioner bör inkludera en kontroll av länkar och en säkerhetskopieringsrutin i händelse av oavsiktliga ändringar som kan leda till brutna länkar.

Hantering av brutna länkar är en kontinuerlig process i SEO-arbetet och bör ses som en del av strategin för en välskött och högpresterande webbplats. Genom att aktivt övervaka och snabbt åtgärda brutna länkar säkerställs att sidan bibehåller sin trovärdighet och rankning i sökmotorer samtidigt som en positiv användarupplevelse upprätthålls.

FAQ

Vad kan jag göra om jag hittar en bruten länk på min egen webbplats?

Om du upptäcker en bruten länk på din webbplats, bör du direkt åtgärda problemet genom att uppdatera länken så att den pekar på rätt URL, skapa en 301 omdirigering till en relevant sida om innehållet har flyttats, eller om det är en extern länk, kontakta den externa sidans ägare eller hitta en annan tillförlitlig källa att länka till.

Hur ofta bör jag kontrollera min webbplats för brutna länkar?

Frekvensen för kontroll av brutna länkar kan variera beroende på webbplatsens storlek och hur ofta innehållet uppdateras. Generellt rekommenderas månatliga kontroller. För webbplatser som uppdateras mycket frekvent kan det vara lämpligt med veckovis eller till och med daglig kontroll.

Kan användare själva rapportera brutna länkar de stöter på?

Ja, många webbplatser erbjuder en funktion eller ett formulär där användare kan rapportera brutna länkar. Detta bidrar till en bättre användarupplevelse och hjälper webbplatsägaren att upprätthålla en funktionell webbplats.

Är det bättre att radera en sida eller att omdirigera den när innehållet inte längre är relevant?

I de flesta fall är det bättre att skapa en 301 omdirigering till en relevant sida istället för att helt enkelt radera sidan. Detta bevarar länkjuicen (överföringen av länkkraft mellan sidor) och därmed också en del av sidans SEO-värde, samtidigt som besökare och sökmotorer styrs till användbart innehåll.

Påverkar brutna länkar webbplatsens laddningstider?

Brutna länkar i sig påverkar inte webbplatsens laddningstider direkt. Däremot kan de generera onödiga serveranrop och felmeddelanden som kan ge intrycket av en långsammare webbplats om användaren upprepat stöter på 404-sidor. Det är därför viktigt att hantera brutna länkar för en smidig användarupplevelse.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: