Blog

Breadcrumb Navigering

Breadcrumb navigering är en form av webbplatsnavigation som erbjuder en tydlig väg för användare att följa från den sida de befinner sig på tillbaka till startsidan eller en tidigare kategorinivå. Denna navigationsform är likt brödsmulor som Hans och Greta strödde ut i sagan för att hitta tillbaka, därav namnet.

Breadcrumbs visas vanligtvis i en horisontell remsa högst upp på en sida och består av en kedja av länkar som representerar olika nivåer av innehållshierarkin.

image

Exempel på breadcrumb navigering

Denna navigationsmetod är utformad för att förbättra användarupplevelsen (UX) genom att göra det enklare för besökare att orientera sig på webbplatsen utan att behöva använda tillbakaknappen eller huvudmenyn. Ett intuitivt breadcrumb-system minskar risken för frustration hos användare och bidrar därmed till en mer givande och effektiv navigering.

Breadcrumbs och SEO

Från ett SEO-perspektiv är breadcrumb navigering en kraftfull komponent då den hjälper till att definiera webbplatsens struktur för sökmotorer. Genom att använda strukturerad data kan sökmotorer förstå webbplatsens hierarki och innehållssammanhang, vilket kan förbättra sidans placering i sökresultaten. Breadcrumbs är även användbara för att sprida länkjuice, det vill säga dela sidans auktoritet, genom att de interna länkarna hjälper till att binda samman och stärka relationen mellan olika sidor på webbplatsen.

Implementering

Webbutvecklare bör implementera breadcrumbs med konsistens och noggrannhet. Varje länk i breadcrumb-kedjan bör tydligt och korrekt indikera sidans relation till föregående sida och huvudkategorin. För att uppnå bäst effekt med breadcrumbs bör man också se till att de är tillgängliga och tydliga för alla användare, inklusive de med hjälpmedel som skärmläsare, och att de är korrekt uppmärkta med schema.org:s strukturerade data för breadcrumbs.

Breadcrumb navigering är ett ypperligt navigeringsverktyg som förbättrar både användbarheten och sökoptimeringen för en webbplats. När den används på rätt sätt kan breadcrumbs skapa värde för både webbplatsens besökare och dess synlighet i sökmotorernas ögon.

FAQ

Varför är breadcrumb navigering viktig för användarupplevelsen?

Breadcrumb navigering ger användare en tydlig väg att följa tillbaka till startsidan eller en tidigare kategorinivå, vilket förbättrar navigeringens enkelhet och effektivitet, vilket i sin tur ökar användarens upplevelse på webbplatsen.

Hur påverkar breadcrumb navigering SEO-strategin för en webbplats?

Genom att tydligt definiera webbplatsens struktur för sökmotorer och hjälpa till att sprida länkjuice mellan sidor, kan breadcrumb navigering bidra till att förbättra webbplatsens synlighet och placering i sökresultaten.

Vad är viktigt att tänka på vid implementering av breadcrumbs på en webbplats?

Det är viktigt att implementera breadcrumbs konsekvent och noggrant, inklusive att korrekt indikera sidors relationer och att markera dem med schema.org:s strukturerade data. Dessutom bör breadcrumbs vara tillgängliga för alla användare och hjälpa till att förstärka webbplatsens hierarki.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: