Blog

Bildfilnamn (Image File Names)

Bildfilnamn avser de namn som tilldelas bildfiler innan de laddas upp till en webbplats.

Inom sökmotoroptimering (SEO) är valet av korrekta och relevanta bildfilnamn av stor betydelse då det kan påverka hur väl bilder indexeras av sökmotorer och därmed deras synlighet i bildsökresultat.

Användning:

När man väljer bildfilnamn bör man ta hänsyn till följande SEO-principer:

– Deskriptiva namn: Filnamnet bör ge en tydlig och korrekt beskrivning av bildens innehåll.

– Sökord: Om det är möjligt och relevant, inkludera ett målrelaterat sökord i bildfilnamnet.

– Separera ord med bindestreck: Använd bindestreck (-) för att separera ord i filnamnet istället för understreck (_) då detta underlättar för sökmotorer att tolka varje ord separat.

– Kort och koncist: Filnamnet bör vara kortfattat och inte innehålla överflödiga ord.

– Undvik specialtecken: Använd inte komplicerade eller icke-ASCII-tecken i bildfilnamnen då dessa kan skapa problem eller misstolkas av sökmotorer.

Exempel

En bild på en röd cykel skulle kunna ha filnamnet ”rod-cykel-stadsmodell.jpg” istället för ett generiskt eller systemgenererat namn som ”DSC100024.jpg”. Genom att använda det deskriptiva filnamnet har man större chans att ranka i bildsök för relevanta söktermer som ”röd cykel”.

Betydelse

Användningen av optimerade bildfilnamn bidrar till webbsidans övergripande SEO genom att förbättra användarupplevelsen och göra det lättare för sökmotorer att förstå och korrekt indexera bildinnehållet. Det här är en del av den tekniska SEO som fokuserar på att strukturera webbinnehåll på ett sätt som gynnar sökmotorns förståelse och indexering.

Implementering

För bästa praxis vid namnsättning av bildfiler, följ dessa steg:

1. Identifiera relevanta sökord som beskriver eller är associerade med bilden.

2. Skapa ett kort och beskrivande namn som lyfter fram dessa sökord.

3. Använd bindestreck för att separera ord och undvik stora bokstäver.

4. Innan uppladdning, se över filnamnet för korrekt stavning.

FAQ

Hur kan jag implementera optimerade bildfilnamn på min webbplats?

För att implementera optimerade bildfilnamn kan du följa dessa steg: 1. Identifiera relevanta sökord som beskriver eller är associerade med bilden. 2. Skapa ett kort och beskrivande namn som lyfter fram dessa sökord . 3. Använd bindestreck för att separera ord och undvik stora bokstäver. 4. Innan uppladdning, se över filnamnet för stavfel eller dubbel betydelse.

Vad är några bästa praxis för bildfilnamn?

Några bästa praxis för bildfilnamn inkluderar att använda deskriptiva namn som tydligt beskriver bildinnehållet, integrera relevanta sökord , separera ord med bindestreck istället för understreck, undvika specialtecken och hålla filnamnet kort och koncist.

Varför är bildfilnamn viktiga för SEO?

Bildfilnamn är viktiga för SEO eftersom de kan påverka hur väl bilder indexeras av sökmotorer och deras synlighet i bildsökresultat. Genom att använda deskriptiva namn med relevanta sökord kan man öka chansen att ranka för relevanta söktermer.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: