Blog

BERT Update

BERT Update är en betydande uppdatering av Googles sökalgoritm, där förkortningen ”BERT” står för ”Bidirectional Encoder Representations from Transformers.”

Denna uppdatering lanserades i oktober 2019 och har som mål att förbättra sättet Google förstår naturligt språk och därmed de sökningar som användarna genomför.

Tillämpning inom SEO

BERT Update har haft en omfattande inverkan på SEO-industrin då den förändrat hur sökmotorjätten tolkar sökordsfraser (sökord) och därmed påverkar rankingen av webbplatser i sökresultaten. Det är essentiellt för SEO-specialister att förstå dessa uppdateringar och justera sina strategier därefter. SEO-strategier som ligger i linje med BERT fokuserar mindre på traditionella sökordsdensitetsmetoder och mer på att tillhandahålla högkvalitativt innehåll som präglas av en naturlig språkanvändning.

Språkförståelse

BERT Update hjälper Google att förstå nyanser i språket som tidigare kunde vara utmanande för algoritmer att tolka korrekt. Det inkluderar förståelsen av sammanhanget för varje enskilt ord i en sökfras, och inte bara en linjär tolkning av sökordens sekvens. Det betyder att BERT har förmågan att tolka betydelsen av prepositioner som ”till” och ”från,” vilket kan påverka den sökandes avsikter och därmed utfallet av sökresultatet.

Content Marketing

För att bemöta BERT Update behöver innehållet på en webbplats vara välstrukturerat och svara på användarnas faktiska sökintentioner. Långt innehåll som djupdyker i ämnen är mer benägna att svara på de komplexa frågor användare kan ha. Detta innebär att fokus ska ligga på att skapa innehåll som tillgodoser en bred palett av besläktade frågeställningar och ämnen, vilket i sin tur signalerar relevans till sökmotorn.

Användarupplevelse

Eftersom Google strävar efter att anpassa sin sökfunktion för att bättre besvara användarens sökningar, är användarupplevelse (UX) en nyckelfaktor. Att säkerställa att en webbplats är intuitiv, snabb och lättillgänglig blir allt viktigare i ljuset av BERT. En hemsida som tillhandahåller en positiv användarupplevelse kan ha bättre förutsättningar att rankas högre.

Teknisk SEO

BERT Update ställer även högre krav på tekniska SEO-aspekter. Det gäller att strukturen på en webbplats ska vara logisk och välorganiserad, där hierarkiskt uppbyggda sidor och användningen av strukturerad data hjälper till att tydliggöra innehållet för sökmotorerna. Sökmotoroptimerade sidhuvuden, metabeskrivningar och URL-strukturer fortsätter också att vara avgörande komponenter för en framgångsrik SEO.

Voice Search

Med tanke på att BERT förstår naturliga språk bättre, har den en direkt koppling till en ökning av röstbaserade sökningar. I och med att enheter med röstassistans blir vanligare måste SEO-expertisen expandera och optimera för konversationella fraser som är typiska för röstkommandon.

Uppdateringar

SEO-strateger bör fortsätta övervaka hur uppdateringar som BERT förändrar söklandskapet. Anpassningsbarhet och förmågan att snabbt integrera nya bästa praxis är avgörande egenskaper. För att till fullo dra nytta av BERT och liknande framtida algoritmuppdateringar gäller det att förstå att grundlig sökordsforskning (keyword research) är en startpunkt men ska åtföljas av ett holistiskt tillvägagångssätt där kvalitativt innehåll och enkel användarupplevelse står i centrum.

Läs vår kompletta guide om SEO här

FAQ

Vad är syftet med BERT Update inom SEO?

Syftet med BERT Update är att förbättra hur Google förstår och tolkar naturligt språk i sökningar för att kunna leverera mer relevanta och exakta sökresultat till användarna.

Hur påverkar BERT Update SEO-strategier?

BERT Update påverkar SEO-strategier genom att prioritera skapandet av högkvalitativt och relevant innehåll som svarar på användarens intentioner istället för att enbart fokusera på traditionella sökordsdensitetsmetoder.

Vad är viktigt att beakta för att anpassa sig till BERT Update?

För att anpassa sig till BERT Update är det viktigt att fokusera på användarupplevelse, skapa strukturerat innehåll som svarar på nyanserade sökningar, optimera för röstbaserade sökningar och kontinuerligt uppdatera SEO-strategin utifrån algoritmens förändringar.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: