Blog

Backlink Audit

Backlink Audit är en process där kvaliteten och effektiviteten av externa länkar som pekar mot en webbplats analyseras. Syftet med en backlink audit är att säkerställa att länkprofilen bidrar positivt till webbplatsens SEO-värde.

Metod

Genomförandet av en backlink audit innefattar insamling av data om samtliga inkommande länkar (backlinks) som webbplatsen har. Detta inkluderar analys av olika parametrar såsom källwebbplatsens auktoritet, relevans av länkande innehåll, ankartexter, samt länkarnas ”follow”- eller ”nofollow”-attribut.

Användning av verktyg som Ahrefs, Majestic, eller SEMrush rekommenderas för att effektivisera sökningen och analysera de omfattande datamängder som ofta är förknippade med backlinks.

Utmaningar

Under en backlink audit blir det snabbt tydligt att inte alla länkar är av god kvalitet. Skadliga eller oönskade länkar kan vara resultatet av dålig länkbyggnadsstrategi, negativ SEO utförd av konkurrenter eller förändrade kriterier från sökmotorer.

Korrigering

För att hantera problematiska länkar används ofta Google’s Disavow Tool där man kan begära att Google ignorerar specifika länkar vid bedömningen av webbplatsens rankning. Det är även viktigt att kontinuerligt övervaka backlinkprofilen för att snabbt kunna identifiera och åtgärda skadliga länkar.

Fördelar

En väl genomförd backlink audit kan ge betydande fördelar för SEO. Det förbättrar länkprofilens kvalitet, minskar risken för bestraffningar från sökmotorerna och kan öka webbplatsens synlighet och ranking. Därutöver kan den ge insikter i konkurrenters länkbyggnadsstrategier och identifiera möjligheter för ytterligare länkutveckling.

Uppföljning

Efter att åtgärder vidtagits baserat på backlink audit-resultaten är det viktigt att översynen av backlinks blir en återkommande aktivitet. Det krävs för att upprätthålla en stark och hälsosam länkprofil som stödjer webbplatsens långsiktiga SEO-strategi.

FAQ

Vad är syftet med en backlink audit?

Syftet med en backlink audit är att analysera och utvärdera kvaliteten och effektiviteten av externa länkar som pekar mot en webbplats. Detta görs för att identifiera eventuella skadliga eller oönskade länkar som kan påverka webbplatsens rankning negativt och för att säkerställa att länkprofilen bidrar positivt till webbplatsens SEO-värde.

Vilka parametrar analyseras under en backlink audit?

Under en backlink audit analyseras olika parametrar såsom källwebbplatsens auktoritet, relevansen av länkande innehåll, ankartexternas variation och optimering, samt länkarnas follow- eller nofollow-attribut. Genom att analysera dessa parametrar kan man få en helhetsbild av länkprofilens kvalitet och effektivitet.

Hur kan man hantera problematiska länkar efter en backlink audit?

För att hantera problematiska länkar efter en backlink audit kan man använda Googles Disavow Tool för att begära att Google ignorerar specifika skadliga länkar vid bedömningen av webbplatsens rankning. Det är också viktigt att kontinuerligt övervaka länkprofilen för att snabbt kunna identifiera och åtgärda skadliga länkar.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: