Blog

Assisted Conversions

Assisted Conversions är en term inom digital marknadsföring som beskriver när en användarinteraktion bidrar till en konvertering längs kundresan, men inte är den sista interaktionskanalen.

Detta innebär att även om en viss marknadsföringskanal inte direkt resulterade i en försäljning eller annan konverteringsaktivitet, så spelade den en stödjande roll i konverteringsprocessen.

Användning i SEO & Digital Marknadsföring

Inom SEO och digital marknadsföring används konceptet av Assisted Conversions för att utvärdera och förstå värdet av de olika kanalerna som bidrar till konvertering. Det hjälper marknadsförare att identifiera vilka kanaler som fungerar som en första kontakt, påverkande kontakt eller som en direkt konverterande kontakt i köpbeslutsprocessen.

Analys och Verktyg

För att analysera Assisted Conversions används ofta verktyg som Google Analytics och andra avancerade analysverktyg för att spåra och rapportera om användarnas beteenden. Dessa verktyg möjliggör insamling av detaljerad data om hur olika marknadsföringskanaler interagerar och bidrar till slutliga konverteringar.

Multi-Channel Funnels

En viktig komponent inom analysen av Assisted Conversions är att granska Multi-Channel Funnels-rapporter (MCF) i Google Analytics. Dessa rapporter tillåter bedömning av hur de olika marknadsföringskanalerna arbetar tillsammans för att skapa en konvertering. Rapporterna ger insikt i konverteringsvägar och kan upplysa om sekvenser av interaktioner som leder till konverteringar.

Attribueringsmodeller

Vid analys av Assisted Conversions är attribueringsmodeller essentiella för att tilldela värde till varje touchpoint i kundens resa. Dessa modeller såsom Last Click, First Click, Linear, Time Decay och Position Based fördelar kredit för konverteringar baserat på användarens flera interaktioner med olika kanaler och touchpoints.

Strategisk Betydelse

Förståelsen av Assisted Conversions är kritisk för att kunna optimera marknadsföringsstrategier och budgetfördelning. Genom att identifiera och värdera de kanaler som assisterar konverteringar kan marknadsförare mer effektivt investera i de områden av deras marknadsföringsmix som indirekt driver konverteringar och genererar ROI.

För SEO-experter och digitala marknadsförare innebär detta att det är av betydelse att inte enbart fokusera på de slutliga konverterande kanalerna utan att också utvärdera och förbättra de kanaler som bidrar till kundens resa mot ett köp eller önskat handlingsutförande.

FAQ

Vad är Assisted Conversions?

Assisted Conversions är en term inom digital marknadsföring som beskriver när en användarinteraktion bidrar till en konvertering längs kundresan, men inte är den sista interaktionskanalen.

Hur används Assisted Conversions inom SEO och digital marknadsföring?

Inom SEO och digital marknadsföring används Assisted Conversions för att utvärdera och förstå värdet av de olika kanalerna som bidrar till konvertering. Det hjälper marknadsförare att identifiera vilka kanaler som fungerar som en första kontakt, påverkande kontakt eller som en direkt konverterande kontakt i köpbeslutsprocessen.

Vilka verktyg och rapporter används för att analysera Assisted Conversions?

Verktyg som Google Analytics och Multi-Channel Funnels-rapporter används för att analysera Assisted Conversions och få insikt i hur olika marknadsföringskanaler samverkar för att generera konverteringar. Attribueringsmodeller används också för att tilldela värde till varje touchpoint i kundens resa.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: