Blog

Ankartext Optimering

Ankartext, även känd som ankartext eller ankartagg, är en fundamental komponent för sökmotoroptimering (SEO) och handlar om den synliga, klickbara texten i en hyperlänk.

När en webbplats länkar till en annan sidor, är de ord som visas och kan klickas på för att utföra ett länkhopp en viktig signal till sökmotorer om innehållet på målsidan. Optimering av ankartext är processen att noggrant välja och justera de ord som används för hyperlänkar för att förbättra en webbsidas relevans och ranking för specifika sökord i sökmotorernas resultat.

Optimeringens syfte och vikt

Sökmotorernas algoritmer använder ankartext för att förstå sammanhanget och relevansen av länkad sida. Korrekt optimerad ankartext kan tydligt indikera ämnet på målsidan och hjälpa sidan att ranka bättre för relevanta fraser. En bristfällig eller icke-deskriptiv ankartext, å andra sidan, ger mindre vägledning till både användare och sökmotorer och kan missa möjligheten att förbättra SEO.

Varianter av Ankartexter

Ankartexter kan kategoriseras i flera typer:

 • Exakt matchande ankartext: Här inkluderas ankartexten som exakt matchar det sökord eller den fras som målsidan är optimerad för.
 • Partiell matchning ankartext: Denna innehåller en variation eller en del av målsidans sökord.
 • Konceptuella/Beskrivande ankartexter: Ankartexter som beskriver ämnet eller innehållet på målsidan utan att nödvändigtvis innehålla något specifikt sökord.
 • Varumärkesbaserade ankartexter: Användningen av ett varumärkesnamn som ankartext pekar ofta till webbplatsens startsida eller en viktig landningssida.
 • Generiska ankartexter: Uttryck som ”klicka här”, ”läs mer”, eller ”denna webbplats”, anses generiska och ger begränsad information om målsidans innehåll.

Innehållsförteckning

Bästa Praxis

En balanserad och genomtänkt strategi rekommenderas när man optimerar ankartexter. Nedan följer några av de bästa praxiserna inom ankartext optimering:

 • Varierade Ankartexter: Förlita dig inte på enbart en typ av ankartext. Variera och använd en blandning av exakta, partiella och beskrivande ankartexter för att undvika överoptimering, vilket kan leda till negativa SEO-effekter.
 • Naturlig Användning: Ankartexter ska kännas naturliga inom kontexten av artikeln eller sidan som innehåller länken. Tvingade eller irrelevant platserade ankartexter kan avläsas negativt av både användare och sökmotorer.
 • Kvalitet över Kvantitet: Ett fåtal högkvalitativa och relevanta länkar med väl optimerade ankartexter kan vara mer värdefulla än många lågkvalitativa länkar.
 • Varumärkes Ankartexter: Genom att inkludera varumärkesnamnet i ankartexten kan det tydliggöra legitimiteten hos länken och kan även stärka varumärkets närvaro online.
 • Undvik Överoptimering: Relevans är nyckeln. Ankartexter som känns överoptimerade eller manipulativa kan bli flaggade av sökmotorer och leda till straff, såsom nedsänkta placeringar i sökresultaten.
 • Follow Och NoFollow Länkar: SEO-praktiker måste överväga användningen av ’nofollow’ attribut, som instruerar sökmotorer att inte följa eller överföra PageRank genom en viss länk. Trots detta kan ’nofollow’ länkar fortfarande skicka värdefull trafik och ge kontext genom ankartexten.
 • Integrering med Innehåll: Ankartexter bör integreras smidigt med resten av webbplatsens innehåll, där länkarna den pekar på tillägger värde för läsaren och ger relevanta informationskällor.

Ankartext och Sökmotorernas Uppdateringar

Sökmotorerna, och framför allt Google, uppdaterar kontinuerligt sina algoritmer för att bekämpa överoptimering och manipulativ praxis. Ankartext har varit särskilt i fokus genom uppdateringar som Penguin, vilket har lett till att webbplatser med onaturliga länkprofiler och över-användning av exakt matchande ankartexter har blivit bestraffade. Det är viktigt att SEO-strategier anpassas efter dessa uppdateringar för att bibehålla och förbättra webbplatsers synlighet och ranking.

Ankartext optimering är en kritisk aspekt av SEO som, när den utförs korrekt, kan öka en webbplats synlighet och förbättra ranking i sökresultaten. Genom att följa bästa praxis och skapa en naturlig länkprofil, kan webbplatsägare effektivt signalera till sökmotorerna vad deras sidor handlar om och förbättra användarnas upplevelse. Effektiv ankartext optimering handlar om att finjustera balansen mellan att vara informativ,tillgänglig och samtidigt undvika risken för att framstå som manipulativ eller överoptimerad i sökmotorernas ögon.

FAQ

Varför är ankartext optimering viktig för SEO?

Ankartext optimering är viktig för SEO eftersom det hjälper sökmotorer att förstå ämnet och relevansen på en länkad sida. Genom att välja och använda rätt ankartexter kan en webbplats förbättra sin synlighet och ranking för specifika sökord.

Vilka typer av ankartexter kan användas för att skapa en varierad länkprofil?

För att skapa en varierad och balanserad länkprofil kan man använda olika typer av ankartexter, såsom exakt matchande ankartexter, partiska matchande ankartexter, konceptuella/beskrivande ankartexter, varumärkesbaserade ankartexter och generiska ankartexter.

Hur påverkar sökmotorernas uppdateringar ankartext optimering?

Sökmotorernas uppdateringar, som till exempel Googles Penguin-uppdatering, kan påverka ankartext optimering genom att straffa webbplatser med onaturliga länkprofiler och över-användning av exakt matchande ankartexter. Det är viktigt att anpassa SEO-strategier efter dessa uppdateringar för att undvika straff och bibehålla webbplatsens synlighet och ranking.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:

Innehållsförteckning

Innehåll