Blog

Ankarlänk (Anchor Link)

En ankarlänk, eller anchor link på engelska, är en hyperlänk som förbinder en del av text på en webbsida med en annan sektion på samma sida eller till en specifik plats på en annan webbsida.

Ankarlänken består av två huvudkomponenter: ankartexten (anchor text) som är den synliga, klickbara text på en sida, och referensmålet (destination target) som är den plats dit användaren förs när de klickar på ankartexten.

Användning

Ankarlänkar används för att förbättra användarupplevelsen genom att erbjuda en smidig navigering till relevant information utan att behöva skrolla eller byta sida. De är också viktiga för sökmotoroptimering (SEO) då ankartexten ger sökmotorer kontext om målsidans innehåll, vilket kan påverka sidans rankning i sökresultat.

Om en webbsida har en lång artikel med flera underrubriker, kan en ankarlänk skapas för varje rubrik. På så sätt kan användarna klicka på en länk från innehållsförteckningen och omedelbart hoppa till den valda delen av artikeln.

Best Practice för ankarlänkar

Vid användning av ankarlänkar är det rekommenderat att ankartexten är beskrivande och relevant för innehållet på referensmålet. Detta hjälper användare och sökmotorer att förstå sammanhanget av länken och förbättrar sidans SEO. Undvik generisk ankartext som ’klicka här’, då det inte ger tydlig information om målets innehåll.

Tekniska Aspekter

Tekniskt sett skapas en ankarlänk via HTML-koden med användande av attributen ’href’ och en specifik identifierare (ID eller ett ankarnamn) som mål. En URL som följs av ett -tecken och ankarets ID/namn anger länkens målposition på sidan. Att korrekt definiera och unikt namnge ankarna säkerställer att länkarna kommer att fungera korrekt och leda användarna till rätt placering på sidan.

FAQ

Finns det några bästa praxis att följa vid användning av ankarlänkar?

För att använda ankarlänkar effektivt bör man använda beskrivande ankartexter som klargör länkens mål. Det är viktigt att inte överanvända ankarlänkar på en sida för att undvika förvirring av användare. Överdriven användning av exakta matchande ankartexter kan också uppfattas som manipulativt av sökmotorer.

Hur skapar man en ankarlänk?

En ankarlänk skapas genom att använda HTML-koden med attributet href och en specifik identifierare (ID eller ankarnamn) som mål. URL:en följs av ett #-tecken och ankarets ID/namn som anger länkens målposition på sidan.

Vad är syftet med ankarlänkar inom SEO?

Ankarlänkar används inom SEO för att förbättra websidans struktur och innehållets tillgänglighet. De hjälper till att leda användare och sökmotorer till relevanta delar av en webbplats.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: