Blog

AMP Validering

AMP Validering är processen där en webbsida granskas för att försäkra att den uppfyller alla krav satta av AMP-projektet.

AMP-ramverket gör att sidor kan laddas nästan omedelbart från mobila enheter genom att tillämpa strikta konstruktionsriktlinjer som minimerar bloat och utnyttjar fördefinierad kod, för att snabba upp sidans laddningstid.

Validering

För att en sida ska kunna betraktas som AMP-kompatibel måste den följa dessa riktlinjer och valideringsregler. Validering är processen där en webbsida granskas för att försäkra att den uppfyller alla krav satta av AMP-projektet. Om sidan passerar valideringen, kan den dra nytta av olika fördelar som prioriterad visning i Googles sökresultat, inklusive i deras Top Stories-karusell, samt potentiellt högre engagemang och sidvisningar från mobila användare.

För att genomföra en AMP Validering, kan följande steg användas:

1. Använd AMP Validator: Ett verktyg utvecklat av AMP-projektet som kan validera sidor i realtid genom att antingen besöka URL:en med ”development=1” slutet eller genom att klistra in själva AMP-koden. Fel och varningar visas om några problem hittas.

2. Använd Valideringsverktyg i Webbläsare: Moderna webbläsare som Chrome och Firefox erbjuder utvecklarverktyg som inkluderar AMP-validerare som en del av deras konsol. Detta tillåter utvecklare att lokalt testa och felsöka sina AMP-sidor.

3. Använd Google Search Console: Google Search Console innehåller ett AMP-rapportverktyg som ger information om AMP-sidor på en webbplats. Detta kan indikera fel som behöver åtgärdas för att säkerställa AMP-kompatibilitet.

Kritiska fel som behöver åtgärdas för godkänd AMP Validering kan inkludera ogiltig HTML, problem med användningen av externa resurser, ogiltiga eller för långa CSS-stilar och användning av Javascript som inte stöds av AMP. Efter att nödvändiga justeringar har genomförts, är det viktigt att återigen utföra valideringsprocessen för att försäkra att alla problem har blivit åtgärdade.

Det är viktigt att notera att AMP-validering är en dynamisk process eftersom AMP-projektet konstant uppdateras med nya funktioner och riktlinjer. Webbplatsägare och utvecklare måste därför regelbundet kontrollera sina AMP-implementeringar för att försäkra att de fortsatt följer de senaste standarderna.

FAQ

Hur kan jag genomföra en AMP Validering?

Du kan genomföra en AMP Validering på flera sätt. Du kan använda AMP Validator, ett verktyg utvecklat av AMP-projektet, för att validera sidor genom att besöka URL:en med #development=1 efter eller genom att klistra in själva AMP-koden. Du kan också använda valideringsverktyg i webbläsare eller Google Search Console för att testa och felsöka AMP-sidor.

Vad är syftet med AMP Validering?

Syftet med AMP Validering är att säkerställa att en webbsida följer de strikta riktlinjerna och kraven som satts av AMP-projektet. Genom att genomgå AMP Validering kan sidan dra nytta av fördelar som prioriterad visning i sökresultatet på mobila enheter och potentiellt högre engagemang från besökarna.

Vad händer om en sida inte passerar AMP Validering?

Om en sida inte passerar AMP Validering kan detta bero på fel eller problem som måste åtgärdas. Kritiska fel som ogiltig HTML, problem med resursanvändning eller ogiltiga CSS-stilar måste fixas för att uppnå AMP-kompatibilitet. Efter att nödvändiga justeringar har gjorts är det viktigt att utföra valideringsprocessen igen för att försäkra att sidan nu uppfyller kraven.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: