Blog

Alt Text

Alt text, eller alternativ text, är en textbeskrivning som associeras med en bild på en webbsida och är en viktig del av webbutveckling och sökmotoroptimering (SEO).

Dess huvudsakliga syfte är att beskriva bilder till användare som inte kan se dem, vilket inkluderar skärmläsare för synskadade och situationer där bilder inte kan laddas på grund av tekniska problem.

Användning inom SEO

Inom SEO är alt text kritisk för att sökmotorer ska förstå innehållet och sammanhanget i en bild. Sökmotorer kan inte ’se’ bilder, utan de förlitar sig på alt text för att indexera och tolka vad bilden föreställer. Korrekt optimerad alt text kan förbättra en webbsidas relevans för specifika sökord och fraser, vilket i sin tur kan påverka webbsidans ranking i sökresultaten.

Best Practice för Alt Text

  • Relevant och beskrivande: Se till att din alt text korrekt och koncist beskriver bilden och dess innehåll.
  • Använd sökord strategiskt: Inkludera sökord för sidan eller innehållet på ett naturligt sätt, utan att överanvända dem (keyword stuffing).
  • Var specifik: Allmänna beskrivningar som ”bild” eller ”foto” ger inte mycket värde; istället, beskriv bilden så precist som möjligt.
  • Kortfattat: Sträva efter att hålla alt texten kort, idealiskt under 125 tecken, så att den inte avbryts på skärmläsare.
  • Undvik att upprepa: Om bilden är inom en kontext där det redan finns en textbeskrivning, upprepa inte informationen; alt texten bör komplettera, inte upprepa.

Implementering

För att lägga till alt text, använd `alt`-attributet inom `img`-taggen i HTML. Observera att om bilden är ren dekoration och inte bidrar till innehållet, är det acceptabelt att använda en tom alt text (`alt=””`), vilket signalerar till skärmläsare att ignorera bilden.

I kod ser alt text ut så här:

Exempel på alt text

Flera CMS har också inbyggd funktionalitet för att lägga till alt-text. Se exempel från WordPress nedan:

En alt-text

Tillgänglighet

Utöver SEO, är alt text även väsentlig för tillgänglighet. Enligt Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ska bilder ha alt texter som förmedlar samma information eller funktion som bilden, för att webbinnehåll ska vara tillgängligt för alla.

FAQ

Hur ska jag skriva alt text för bilder?

Alt text bör vara beskrivande och relevant för kontexten där bilden används. Det bör vara koncist och inte överdrivet med sökord. Undvik att inkludera fraser som ”bild av” eller ”foto av”, eftersom det är uppenbart för användaren att det är en bildbeskrivning.

Vad händer om jag inte använder alt text för bilder?

Om alt text inte används för bilder kan det hindra skärmläsare från att tolka och beskriva bilderna för användare med synskada. Dessutom kan det missa möjligheten att förbättra SEO-resultaten och synligheten i bildsök.

Varför är alt text viktig för SEO?

Alt text hjälper sökmotorer att förstå innehållet och sammanhanget för en bild på en webbsida. Genom att använda relevanta sökord i alt texten kan det förbättra en webbsidas synlighet i bildsökresultat och påverka dess placering i sökmotorernas resultat.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: