Blog

Algoritmstraff

Begreppet algoritmstraff inom sökmotoroptimering (SEO) avser de negativa konsekvenser en webbplats kan uppleva i sökmotorns rankning då den anses ha överträtt sökmotorernas riktlinjer.

Dessa riktlinjer utgörs av ett regelverk som skapats för att upprätthålla en hög standard bland sökresultaten och för att ge användarna en mer värdefull och relevant upplevelse.

Ett algoritmstraff kan därför antingen vara manuellt, utfärdat av en anställd på sökmotorföretaget efter en granskning, eller automatiskt, som en direkt följd av en algoritms bedömning av webbplatsens innehåll och beteende.

Algoritmstraffets grad kan variera stort, från att tappa någon plats i rankningen för vissa specifika sökord till att bli fullständigt bortfilterad från sökresultaten. Det är viktigt för SEO-specialister och webbplatsägare att förstå hur dessa straff kan påverka synligheten i sök och att anpassa sina strategier därefter för att undvika dem.

Orsaker till algoritm straff

Sökmotorernas algoritmer uppdateras kontinuerligt för att förbättra sökupplevelsen för användarna och bekämpa spam. Webbsidor som använder otillåtna tekniker (så kallade ”black hat SEO”) som keyword stuffing, köpta länkar, dold text och sneaky redirects riskerar att drabbas av algoritmstraff. Exempel kan vara:

  • Överanvändning av sökord (keyword stuffing) kan tolkas av sökmotorer som ett manipulativt försök att ranka högre för dessa sökord, vilket kan leda till straff.
  • Artificiella länkar och länkscheman, såsom köpta länkar eller överdrivet länkutbyte, strider mot Googles och andra sökmotorers riktlinjer.
  • Ogynnsam design för mobila enheter kan leda till sämre rankingar, särskilt efter det att Google införde sitt ”mobile-first” indexeringssystem.
  • Användarupplevelse och säkerhetsaspekter såsom långa laddningstider och avsaknad av HTTPS säkerhet är ytterligare faktorer som kan påverka en webbplats ranking negativt.

Identifiering av algoritmstraff

Det första tecknet på att en webbplats kan ha drabbats är en märkbar nedgång i organisk trafik eller en försämring i positionerna för specifika sökord eller en bred uppsättning sökord. För att identifiera om din webbplats är föremål för ett algoritmstraff kan du använda följande metoder:

Analysera trafikdata – Genom att analysera webbplatsens trafikdata i verktyg som Google Analytics kan du se om det finns några plötsliga fall i trafik som sammanfaller med kända uppdateringar av sökmotoralgoritmer.

Google Search Console – Använd verktyg som Google Search Console för att spåra förändringar i din webbplats sökprestanda och för att se om Google har skickat ut några manuella åtgärdsmeddelanden.

SEO-verktyg – Det finns flera verktyg på marknaden som kan spåra en webbplats rankningshistorik över tid och flagga eventuella märkbara förändringar.

Åtgärder mot algoritmstraff

När ett algoritmstraff har identifierats, är det avgörande att ta snabba och korrekta åtgärder för att adressera problemen som har lett till straffet. De steg som behövs kan inkludera:

Korrigering av överträdelser: Ta bort eller redigera innehållet som har lett till straffet, till exempel genom att eliminera spammy eller duplicerat innehåll och revidera webbplatsens sökordstäthet.

Förbättring av webbplatsen: Öka laddningstider, inför HTTPS och förbättra den mobila användarupplevelsen.

Länkrensning: Identifiera och avlägsna skadliga inkommande länkar och avveckla deltagande i tvivelaktiga länkscheman.

Begäran om återbedömning: Om det är ett manuellt straff, kan du efter att ha gjort nödvändiga ändringar, skicka en återbedömningsbegäran till sökmotorn via deras föreskrivna process (tillexempel via Google Search Console).

Det är fundamentalt att notera att återhämtningen från ett algoritmstraff kan vara både tidskrävande och osäker. Sökmotorernas algoritmer är komplexa, och det finns inga garantier för att en särskild åtgärd kommer att leda till fullständig återhämtning. Därför är det bäst att alltid följa bästa praxis inom SEO och att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om de senaste algoritmuppdateringarna för att förhindra risken för straff.

Optimera för Användaren

En central princip inom modern SEO är att fokusera på att skapa högkvalitativt innehåll och att erbjuda en optimal användarupplevelse. Webbplatser som är användarcentrerade tenderar att belönas av sökmotorerna och är mindre sårbara för algoritmstraff eftersom de opererar i enlighet med sökmotorernas primära mål – att leverera relevant och högkvalitativt sökinnehåll till sina användare.

FAQ

Vad är skillnaden mellan ett manuellt och ett automatiskt algoritmstraff?

Ett manuellt algoritmstraff utfärdas av en anställd på sökmotorföretaget efter en granskning av webbplatsen. Ett automatiskt algoritmstraff utdelas av sökmotorernas algoritmer baserat på bedömningar av webbplatsens innehåll och beteende.

Hur kan man identifiera ett algoritmstraff på sin webbplats?

Tecken på ett algoritmstraff kan inkludera en plötslig nedgång i organisk trafik, försämring i rankningen för specifika sökord eller att webbplatsen helt enkelt försvinner från sökresultaten. Verktyg som Google Analytics och Google Search Console kan vara till hjälp för att spåra förändringar.

Vad är den bästa strategin för att undvika algoritmstraff?

För att undvika algoritmstraff är det viktigt att följa bästa praxis inom SEO, undvika manipulativa tekniker som sökordsstoppning och köpta länkar, och fokusera på att skapa högkvalitativt, relevant innehåll som ger en bra användarupplevelse. Att hålla sig uppdaterad om de senaste algoritmuppdateringarna är också avgörande.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: