Blog

ADA och SEO

ADA står för Americans with Disabilities Act, en amerikansk lagstiftning som syftar till att förhindra diskriminering av personer med funktionshinder. Inom digital tillgänglighet åsyftar ADA krav på att webbplatser och onlineverktyg ska vara användbara och tillgängliga för personer med olika former av funktionshinder, såsom synskada, hörselskada eller motoriska svårigheter.

Webbtillgänglighet under ADA inkluderar att designa webbsidor så att skärmläsare kan tolka innehållet, att tillhandahålla transkriptioner för ljudmaterial och att säkerställa att alla funktioner kan navigeras med tangentbordet.

SEO

SEO, sökmotoroptimering, är processen att förbättra en webbplats så att den har större chans att rankas högt i sökmotorernas resultatsidor för relevanta sökord. Detta uppnås genom olika tekniker som innefattar optimering av innehåll, webbplatsarkitektur, länkar och tekniska aspekter av webbplatsen.

Sambandet mellan ADA och SEO

Sambandet mellan ADA och SEO är starkare än vad som först kan tyckas. Genom att skapa en webbplats som är tillgänglig enligt ADA:s standarder, bidrar man inte bara till en mer inkluderande digital miljö för personer med funktionshinder, utan även till bättre SEO-prestanda. Tillgängliga webbplatser tenderar att ha klar och välstrukturerad kod, vilket gör det lättare för sökmotorer att indexera sidans innehåll.

Följande aspekter av ADA lyfts fram i samband med SEO:

  • Alt-texter: Beskrivande texter för bilder och andra visuella medier hjälper skärmläsare att förstå innehållet, vilket ger bättre tillgänglighet och kan även förbättra sökmotorns förståelse av innehållet på sidan.
  • Överskrifter och struktur: Användandet av , H2, H3 etc. för att organisera innehållet underlättar både för användare med skärmläsare och för sökmotorernas crawlerbotar att förstå strukturen och hierarkin på sidan.
  • Länkar: Tydlig och beskrivande ankartext för länkar gör det lättare för användare att navigera och förstå vart en länk leder. Sökrobotar använder även ankartext för att avgöra relevansen och sammanhanget av länkade sidor.
  • Tillgänglig navigering: En webbplats som är fullt navigerbar via tangentbordet är inte bara bra för tillgänglighet utan också för crawlerns förmåga att följa navigeringselement och indexera sidor effektivt.
  • Laddningstider: En tillgänglig webbplats prioriterar ofta snabba laddningstider, vilket är fördelaktigt för användarupplevelsen och ses som en rankingfaktor av sökmotorer.

Vid implementering av ADA-riktlinjer är det viktigt att genomgå och testa webbplatsens alla komponenter noga, inklusive text, media, interaktiva element och dokumentstrukturen så att de uppfyller de tillgänglighetskrav som ställs. Detta inte bara för att följa lagstiftningen utan även för att bredda webbplatsens tilltalande till en bredare målgrupp och förbättra dess SEO-prestanda.

FAQ

Varför är det viktigt att ta hänsyn till ADA när det gäller SEO?

Att anpassa en webbplats enligt ADA innebär att den blir tillgänglig för en bredare publik, inklusive personer med funktionsnedsättningar. Detta kan förbättra användarupplevelsen och ge positiva SEO-fördelar genom ökad interaktion och längre besökstider.

Vilka åtgärder kan man vidta för att göra en webbplats ADA-kompatibel?

Åtgärder inkluderar att använda semantisk HTML för tydlig struktur, inkludera korrekta alt-texter för bilder, säkerställa enkel navigering för tangentbordsanvändare, erbjuda lättläst och förståelig text samt använda ARIA-märkningar vid behov.

Hur kan ADA-åtgärder påverka sökmotoroptimering och sökplacering?

Att inkludera ADA-åtgärder i SEO-strategin kan förbättra webbplatsens användbarhet och synlighet för sökmotorer, vilket kan leda till ökad organisk trafik och bättre sökplaceringar. Det skapar även en mer inkluderande och ansvarsfull webbnärvaro.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: