Blog

AB Test

AB Testing även känd som split testing, är en metodik inom digital marknadsföring som används för att utvärdera och jämföra två versioner av en webbsida, ett e-postmeddelande eller andra digitala tillgångar.

Målet med ett AB-test är att fastställa vilken version som presterar bättre, ofta gällande användarrespons och konverteringar. Detta görs genom att exponera ena hälften av användarna för version A, den andra hälften för version B. Efter en given tidsperiod mäts och utvärderas skillnaderna i utfallet.

Användning inom SEO

Inom sökmotoroptimering (SEO) kan AB-tester användas för att identifiera vilka element på en webbsida som mest effektivt bidrar till bättre klickfrekvens användarupplevelse och konverteringsgrad. Vanliga element som testas är metatitel och -beskrivning, rubriker, innehåll, bilder, färgschema, knappars placering och utformning, samt andra call-to-actions (CTA).

Ju mer användarvänlig en webbplats är desto större är chansen att Google ger den bättre positioner i sökresultaten.

Metodik

För att genomföra ett AB-test, skapas två variationer av en webbsida – den ursprungliga sidan (kontroll) och en modifierad version av sidan (test). Användare delas slumpmässigt mellan de två versionerna samtidigt som man ser till att all annan påverkan hålls konstant. Därefter analyseras data såsom klickfrekvens (CTR), avvisningsfrekvens, genomsnittlig tid på sidan och konverteringar för att avgöra vilken version som presterar bättre.

Best practice

För effektiva AB-tester bör man testa en variabel i taget, använda ett tillräckligt stort och representativt urval av användare, samt att köra testet under tillräckligt lång tid för att samla in relevant data. Viktigt är det också att kunna tolka resultaten korrekt och ha en tydlig hypotes för vad testet är avsett att utvärdera.

FAQ

Vad är syftet med ett AB-test inom SEO?

Syftet med ett AB-test inom SEO är att utvärdera och jämföra två versioner av en webbsida eller digital tillgång för att fastställa vilken som presterar bäst i termer av användarrespons och konverteringar. Det hjälper till att optimera webbplatsen för sökmotorer och förbättra användarupplevelsen.

Vilka element kan testas med hjälp av AB-tester inom SEO?

Med AB-tester inom SEO kan olika element på en webbsida testas, inklusive rubriker, metadata, innehåll, bilder, färgschema, placering och utformning av knappar och andra call-to-action-uppmaningar. Det är viktigt att testa en variabel i taget för att kunna dra tydliga och tillförlitliga slutsatser.

Vilka verktyg kan användas för att genomföra AB-tester inom SEO?

Det finns flera verktyg tillgängliga för att genomföra AB-tester inom SEO, som exempelvis Optimizely och Visual Website Optimizer (VWO). Dessa verktyg erbjuder plattformar för att skapa testversioner, fördela trafik och samla in data för analys och utvärdering.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: